Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 14
Aantal plaatsen beschikbaar: 5
Prijs: € 245,=
Start datum: 02-03-2023
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Amstelland
Contactpersoon:J.F.H. Lussing <nbvamstelland.educatie@gmail.com>
Cursuslocatie:Langs de Akker 1, 1186 DA, Amstelveen
Tel:0651522321
NBV Diploma

 

Basiscursus Imkeren 2023

U wilt imker worden?

Dan is de Basiscursus Imkeren van NBV Amstelland zeker iets voor u.

 Basiscursus Imkeren

Het doel van de Basiscursus Imkeren is om aspirant imkers te leren over het leven van de bijen, het verantwoord met bijenvolken om te gaan en ze vakbekwaam te behandelen. Aan het einde van de cursus bent u in staat uw eigen volk te verzorgen.

Theorie en praktijk

De basiscursus bestaat uit 5 theorielessen en 11 praktijklessen die gedurende het bijenseizoen worden gegeven door een gediplomeerde leraar. Om voldoende kennis van en werkervaring met de bijen te krijgen is deelname aan alle lessen verplicht. De reden hiervoor is dat veel belangrijke handelingen maar één keer per jaar aan de orde komen.

De cursus wordt afgesloten met een examen waarna u als u slaagt het NBV-diploma krijgt overhandigd.

U krijgt in de loop van de cursus een bijenvolk beschikbaar dat u vanaf dat moment zelf verzorgd. Als u slaagt voor het examen wordt het volk, indien gewenst, uw eigendom.
De cursus begint in maart en eindigt in september. Op het bijenpark van NBV Amstelland is een lesstal aanwezig.

Theorielessen

Tijdens de theorielessen die in maart op donderdagavond worden gegeven, leert u hoe een bijenvolk leeft en verzorgd moet worden. Ook leert u wat het belang is van de insectenwereld in het algemeen en van de bijen in het bijzonder. Veel aandacht is er voor de bloemen in de leefomgeving van de bijen en hoe de bijen zich voeden. De theorielessen worden gegeven in de vorm van colleges met ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een tentamen.

Praktijklessen

De praktijklessen zijn vanaf 1 april om de 2 weken op zaterdagmorgen met een pauze begin juli.

U leert hoe een volk te verzorgen. Belangrijke onderdelen van de lessen zijn het voorkomen van zwermen, het maken van nieuwe volken, het gezond houden van het volk en de oogst van honing. U werkt in groepjes in lesvolken. Daarnaast verzorgt u vanaf midden juni u uw eigen bijenvolk. De leraar wordt ondersteund door een begeleidingsgroep. Het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.

Gratis lid van de NBV

Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt bent u gratis lid van de landelijke NBV en de Bijenvereniging NBV Amstelland. U ontvangt het NBV-vakblad Bijenhouden en wordt ingeschreven op Imkernieuws, de digitale nieuwsbrief van de NBV en Bijpraten, de digitale nieuwsbrief van NBV Amstelland.

Kosten

Het cursusgeld 2023, bedraagt € 245,- Naast het bijenvolk en de bovengenoemde lidmaatschappen ontvangt u een map met de theorie en een handboek praktijk. De bijkomende kosten voor benodigdheden voor de praktijklessen, zoals een imkerpak, gereedschappen en een bijenkast met toebehoren, bedragen in het cursusjaar jaar ongeveer € 450,-. De meeste materialen worden meerdere jaren gebruikt.

Vragen

Voor nadere informatie kunt u mailen naar: nbvamstelland.educatie@gmail.com
Zaterdag 19 november 2022 zijn er informatiebijeenkomsten op het Bijenpark om 10.30 uur en 14.00 uur.

 


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots