Cursus: Basiscursus Imkeren

Aantal plaatsen: 40
Aantal plaatsen beschikbaar: 19
Prijs: € 195
Start datum: 27-01-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Groep:Baronie
Contactpersoon:Henk Cornelissen <hwmc@xs4all.nl>
Cursuslocatie:Wolfslaardreef 95, 4834 SN, Breda
Routebeschrijving:Er kan bij splitsing (max 20 deel) een 2e cursus gegeven worden in de Bijenboerderij te Strijbeek bij Breda
Tel (1):0135082355
Tel (2):0648957060
NBV Diploma

Basiscursus Bijenhouden,                                                   

De Basiscursus Bijenhouden start in op donderdag 27 januari 2022 met een algemene bijeenkomst/eerste les. 

De cursus wordt gehouden op de donderdagavond in het MEC Wolfslaar te Breda. Er worden hier max 20 deelnemers toegelaten. Zowel theorie als de praktijk wordt gegeven op het MEC Wolfslaar Breda 

Een eventueel tweede cursus (bij splitsing en 40 deelnemers) wordt gegeven op de zaterdagochtend op De Bijenboerderij te Strijbeek. Er worden ook hier max. 20 deelnemers toegelaten. Zowel de theorie als de praktijklessen zullen worden gegeven op de Bijenboerderij Strijbeek/Breda

Bij een groot aantal aanmeldingen gaan we de cursus opsplitsen. Dan is er ook de keus om voor een van beide te kiezen totdat deze vol zijn. Dit is geheel afhankelijk van aantal deelnemers. U geeft aan welke cursus uw voorkeur heeft.

Mec Wolfslaar wordt gegeven door Aat Rietveld, Bijenboerderij door Rob Verkooijen.

Alles wordt aangepast volgens de dan geldende eisen voor corona. 

U wordt begin januari tijdig geinformeerd en ontvangt een uitnodiging voor een eerste algemene bijeenkomst en eerste les. Deze bijeenkomst zal voornamelijk bestaan uit kennismaking, afspraken maken en het verstrekken van cursusgegevens en boeken. Op deze bijeenkomst mag ook uw mentor aanwezig zijn i.v.m. het bespreken van de voorjaarsinspectie welke u samen met uw mentor uitvoert.

Voor de lessen is er een concept planning beschikbaar welke nog aangepast kan worden. Als de def. planning er is dient een ieder zich hier aan te houden, u moet denken aan ± 9 theorie en 9 praktijklessen of bijeenkomsten en een eindles in Oktober. (niet wekelijks) totaal ongeveer 40 uur les.

Uw leraar zal uitleggen hoe de praktijk zal worden aangepakt. De praktijk wordt gedeeltelijk samen gedaan in korte demonstratie lessen en verder gaat u samen met uw mentor de praktijk uitvoeren, zodat u dit dicht bij huis samen  bij hem of in de verenigings- of wellicht in uw eigen bijenstal kunt uitvoeren. Voor de theorie en praktijk maak je gebruik van het N.B.V. cursusboek, daarin staan de opdrachten-richtlijnen  die u samen met uw mentor uitvoert en bespreekt. 
Uw bijenteeltleraar zal uw eigen praktijk situatie wel steeds behandelen in de theorielessen aan de hand van uw vragen, soms is het handig als er een mentor op de theorielessen aanwezig is, dit is af te spreken gedurende de cursus. Het is belangrijk dat u probeert om uw mentor af en toe mee naar de les te nemen. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden,  wat er van hem verwacht wordt. De bijenteeltleraar kan bij u langs komen voor een inspectie hoe u het doet in de praktijk.

De planning van de theorielessen kunt u samen met de andere cursisten en met uw bijenteeltleraar op de eerste algemene bijeenkomst bespreken. De Donderdagavond in het MEC staat vast. De praktijk kan in de avond maar ook op een zaterdagochtend plaatsvinden. tijdens de lessen afspreken.

De Zaterdagochtend in De Bijenboerderij staat vast. De praktijk kan op een zaterdagochtend maar ook in de avond plaatsvinden, tijdens de lessen afspreken.

Tijdens de praktijk probeer je steeds de theorielessen te volgen en spreek je met je mentor af wat je de daarop volgende weken gaat uitvoeren. De eerste theorieles in januari/februari is ruim voor de eerste voorjaarsinspectie in april die je samen met je mentor zal uitvoeren, zodat je al voldoende theorie hebt gehad en al een beetje weet hebt van wat je aan kan treffen in de bijenkast.

Daarom is het belangrijk dat u nu al op zoek gaat naar een mentor. Dat kan zijn een bevriend imker, maar ook een imker van de vereniging waar u zich bij aansluit. Alle verenigingen hebben mentoren die de nieuwe cursisten bij zullen staan.
Of u laat weten in welke plaats u een mentor wil zoeken, dan geven wij dit door aan de betreffende vereniging en die geeft de mentor aan u door, dan kunt u met hem of haar contact opnemen.


In de volgende plaatsen zijn bijenhouderverenigingen actief.
Alphen-Baarle Nassau heeft een  verenigingsbijenhal in Alphen, Bavel, Chaam, Gilze heeft een verenigingsbijenhal,Ulvenhout-Galder heeft een verenigingsbijenhal, Oosterhout heeft een verenigingsbijenhal, Dongen heeft twee verenigingsbijenhallen, Breda-Prinsenbeek Haghe heeft verenigingshal, Teteringen-Terheijden heeft een verenigingshal, Etten-Leur, Zundert-Rijsbergen, Made-Drimmelen heeft een verenigingsbijenhal, Ulicoten. Adressen zijn allemaal terug te vinden op de site van  de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

De kosten van de cursus bedragen                                                   € 195,00    

Cursuslokatie  Bijenboerderij of MEC is onder voorbehoud          Evenals de leraar, dit wordt later beslist, Rob Verkooijen/Aat Rietveld  Aan de hand van het totale aantal aanmeldingen wordt beslist of er 1 of 2 cursussen doorgaan.

Maakt u een duidelijke keuze zodat we u op de juiste cursus inschrijven.
Daar inbegrepen:

Het theorie- praktijkboek/map Basiscursus NBV

Het boek Bijengezondheid van de NBV.

Lesdictaten indien van toepassing, ontvangt u van uw leraar.

Verder wordt er koffie en thee geschonken. Overige dranken zijn voor eigen rekening.

Het boek van Friedich Pohl, Bijenhouden hoe doe je dat, kunt u voor u zelf naast de hierboven genoemde cursusboeken zelf aaanschaffen.

 

Voor de praktijk heeft u het N.B.V. Theorie-praktijkboek/map ter beschikking.

 

Dit boek moet u samen met uw mentor volgen voor de praktijk.

Hierin staan opdrachten en u moet vragen beantwoorden, ook uw mentor moet hier zaken invullen.

Het is belangrijk dat u het Praktijk gedeelte uit het boek goed volgt en invult.

Probeer uw mentor mee te brengen naar een van de lessen.

 

U moet natuurlijk nog wel zelf zorg dragen voor gereedschappen, beschermende kleding en bijenmaterialen welke u nodig hebt voor het werken in de bijen, soms zit u bij een vereniging welke deze materialen aan u in bruikleen kan geven gedurende het cursusjaar, info bij vereniging en uw mentor. De nieuwe materialen die u benodigt hebt voor het bijenvolk zoals raampjes, kunstraat, varroa bestrijding en wintervoer daarvan komen de kosten op ongeveer € 100,00 uit. Dit is exclusief een bijenkast, de goedkoopste kasten kosten tussen de €150,00 en  € 175,00.

 Al uw bijenbenodigdheden kunt u aanschaffen bij de "Bijenboerderij"

U bent gedurende het gehele jaar 2022 gratis lid van de N.B.V, Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

U ontvangt het verenigingsblad van de N.B.V.  "Bijenhouden" gratis. (2022 en verder € 65,00 per jaar)

De cursus wordt in oktober afgesloten met een soort van examen waar de cursist of groepje een soort van korte voordracht geeft over een facet van hetgeen je geleerd hebt in de cursus en de praktijk, of een aanverwant onderwerp zoals drachtplanten of apitherapie

U ontvangt een landelijk erkend Diploma.

Aan het examen zijn enkele voorwaarden verbonden. Men moet een minimaal aantal lessen gevolgd hebben, men mag er totaal 4 missen. Wordt gecontroleerd aan de hand van een presentielijst.

Het praktijkhandboek moet ingevuld zijn en beoordeeld door een commissie bestaande uit het Dagelijks Bestuur en bijenteeltleraren van Groep Baronie.

Wilt u meer informatie doe even mailtje met uw vragen en u krijgt antwoord, bijenalphen@xs4all.nl

Wij stellen het zeer op prijs dat u deelneemt aan de cursus en dat u nog heel lang plezier zult beleven aan het houden van bijen.

Bij uw opgave invullen bij welke vereniging u zich wil gaan aansluiten. En welke cursuslocatie/dag/avond uw voorkeur heeft.

Als u zich opgegeven hebt, ontvangen wij een mail en mailen u direct terug dat uw aanmelding binnen is.
Veel succes, Henk Cornelissen
CC Groep de Baronie


Schrijf u in voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots