Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 10
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 200
Start datum: 02-03-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:WEST-BETUWE
Contactpersoon:Piet Huitema <westbetuwe@gmail.com>
Cursuslocatie:Caetshage 1, 4103 NR, Culemborg
Tel:0617499299
NBV Diploma

Imkervereniging West-Betuwe is voornemens in 2020 een Basiscursus Bijenhouden te organiseren. U kunt zich nu al inschrijven. 

Algemeen

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om zelfstandig bijen te houden. U bent gedurende het cursusjaar gratis lid van de NBV en krijgt daarmee automatisch het blad “Bijenhouden” van de NBV. U wordt direct gekoppeld aan een van de afdelingen van de NBV. Indien de cursus is overtekend, geven wij voorrang aan deelnemers uit West-Betuwe.

Cursusboek

U krijgt hierover informatie van de docent.

 

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit twee delen.
Het eerste deel is de theorie waarin u uitleg krijgt over de volgende onderwerpen:

 • Uitleg over honingbijen zelf, hun ontwikkeling en de functies. De anatomie maar ook het verschil tussen hommels en wespen;
 • De bijensteek en allergische reacties;
 • Het bijenjaar met al zijn handelingen zoals voorjaarscontrole, zwermen en het oogsten van honing;
 • Drachtplanten en de rol van de honingbijen ten aanzien van biodiversiteit;
 • Ontwikkelcyclus van het volk d.m.v zwermen en de zwermverhindering;
 • Bijenziekten, bestrijding en hygiëne.

Het tweede deel bestaat uit een aantal praktijkdagen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Gereedschappen en het in elkaar zetten van raampjes;
 • Openen van echte bijenvolken en de eerste controle van een volk;
 • Merken van koninginnen en herkennen van volksontwikkeling;
 • Handelingen zoals ruimte geven, darrenraat inhangen, plaatsen van een honingkamer en controle op zwermplannen;
 • Zwermverhindering, doppen breken, tuters en kwakers;
 • Honingafname en slingeren
 • Varroabestrijding en volken inwinteren

De cursus wordt afgesloten met een theoretisch examen.


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots