Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 9
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 180
Start datum: 01-04-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Apeldoorn -UGCHELEN
Contactpersoon:Albert Stoter <basiscursus.bijen@gmail.com>
Cursuslocatie:Veenhuizerweg 147, 7325AK, Apeldoorn
Routebeschrijving:Trainingsruimte en bijenstal bevinden zich aan de achterkant van het huis.
Tel:+31651110262
NBV Diploma

Inmiddels is deze cursus volgeboekt, maar aanmelding voor de wachtlijst is zeer zinvol omdat er meestal (na ontvangst van het nog op te stellen lesrooster) ook wel enkele afvallers zijn.

In totaal zullen er geen 9 maar 16 personen deelnemen aan deze cursus (via andere kanalen hebben zich namelijk ook reeds 7 geïnteresseerden aangemeld, zodat er 9 plaatsen resteerden).

Deze basiscursus bestaat inclusief voorafgaande kennismakingsles uit 16 bijeenkomsten. Na deze cursus weet u ruim voldoende om zelfstandig te kunnen imkeren.

Na de kennismakingsles vervolgt de basiscursus eind maart / begin april met theorielessen op de woensdagavond. Aansluitend worden de praktijk- en demonstratielessen gegeven op de zaterdagmiddag. De laatste lessen zijn ook weer theorielessen op de zaterdagmiddag, en een eindavond op een woensdag.

Als de omstandigheden het toelaten krijgt u desgewenst vanuit de cursus uw eerste bijen. Dit wordt vooraf niet gegarandeerd, maar is sinds m'n start als bijenteeltleraar in 2011 altijd nog gelukt.

Aan het eind van de cursus kunt u meedoen aan het examen voor het NBV-basisdiploma.

De in deze cursus te gebruiken literatuur verkrijgt u vanuit de cursus.

De kennismakingsles, die meerdere keren per jaar wordt gegeven (en ook apart kan worden gevolgd), geeft naast een introductie alle informatie om te kunnen beslissen of bijenhouden iets voor u is.

Om de basiscursus te Apeldoorn te kunnen volgen dient wel eerst die kennismakingsles te worden gevolgd, en de toelating tot de basiscursus gebeurt ook op volgorde van gevolgde kennismakingsles.

Uw aanmelding via onderstaand aanmeldingsformulier wordt dan ook gezien als een voorlopige aanmelding die u na de kennismakingsles en ontvangst van het lesrooster dient te bevestigen. Meestal weet u ook zelf dan pas of u (gezien uw eigen agenda) de cursus ook echt kunt volgen.

Na aanmelding voor de basiscursus volgt "automatisch" een uitnodiging voor de eerstvolgende kennismakingsles. Deze kennismakingsles kost dan 10 euro, maar indien u vervolgens daadwerkelijk aan de basiscursus mee gaat doen dan krijgt u deze daar weer als korting retour.

Wellicht tot ziens, en vriendelijke groet, Albert Stoter


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots