Cursus: Basiscursus ImkerenVol

Aantal plaatsen: 10
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 230,00
Start datum: 04-03-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Groep:Drenthe
Contactpersoon:roel broekman <roel.l.broekman@gmail.com>
Cursuslocatie:zuidbargerstraat 94, 7812 AK, Emmen
Tel:0626218469
NBV Diploma

Groep Drenthe organiseert de Basiscursus Bijenhouden voor alle Drentse afdelingen.

Bij voldoende deelname verzorgen wij in 2019 in Zuidlaren, De wijk, Emmen,  Oosterhesselen en Beilen een complete cursus. Wij zorgen voor een goede regionale spreiding zodat er altijd een cursusplaats bij u in de buurt is. Er zijn 5 volledig bevoegde en gediplomeerde leraren beschikbaar.

De kosten van de cursus bedragen 230,-- euro inclusief de verplichte cursusliteratuur. Dit jaar wordt voor het eerst gewerkt met het nieuwe losbladige boek Theorie bijenhouden, alsmede het losbladige Praktijkwerkboek. Het altijd gebruikte boek van Pohl "Bijenhouden hoe doe je dat" wordt niet meer herdrukt en kon niet meer besteld worden. De nieuwe uitgaves sluiten op elkaar aan en kunnen in één band samengevoegd worden.

 

De organisatie van deze cursus wordt verzorgd door Groep Drenthe van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. In deze groep werken de Drentse afdelingen die bij de NBV zijn aangesloten intensief samen. Bij deze groep behoren: Zuidlaren, Assen, Emmen, Oosterhesselen, Beilen, Hoogeveen, Ruinen, De Wijk en Meppel. Tijdens de eerste theorielessen kunt u beslissen bij welke vereniging u zich wilt aansluiten. De vereniging waarvan u heeft aangegeven lid te willen worden zorgt er voor dat - als u dat wenst - u een mentor krijgt die u na de basiscursus kan gaan begeleiden als u zelf bijen krijgt.

U kunt met uw vragen en ondersteuning bij hen terecht. De vereniging kan u behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een bijenvolkje, tenminste  als u dat nog niet hebt. Ervaren imkers van alle Drentse afdelingen assisteren bij de praktijklessen, zodat u imkers van de afdelingen leert kennen.

Cursusverloop.

In de maanden maart en april worden een 5-tal theorie lessen gegeven zodat  u voldoende basiskennis krijgtom te begrijpen wat er tijdens de praktijklessen gedaan wordt.                                                                                                   Vanaf april tot en met september worden een tiental praktijklessen gegeven zodat een goed beeld ontstaat wat er voor nodig is een bijenvolk een jaar rond te verzorgen. We beginnen met het kennismaken met het bijenvolk. Herkennen van het broed, voedselvoorraad, gezondheid van het bijenvolk en het verschil zien tussen een werkbij, een dar (mannetje), en de koningin. Verder het oogsten van honing, de verwerking van oude raten tot bruikbare bijenwas. We sluiten de praktijklessen af met het winter klaar maken van de volken zodat ze goed de winter kunnen overleven. In oktober volgt dan nog een examen met meerkeuzevragen. Haalt u een voldoende dan krijgt u het NBV - diploma uitgereikt.

Tijdens het jaar waarin u de cursus volgt krijgt u gratis het lidmaatschap van de NBV aangeboden, ontvangt u zes  keer per jaar het blad Bijen, en kunt u gebruik maken van alle faciliteiten die het lidmaatschap biedt.

De kosten zoals hierboven beschreven zijn inclusief de verplichte cursusboeken (theorie). U bent definitief geplaatst wanneer het cursusgeld is betaald, i.v.m. de planning graag z.s.m. betalen.

Op een zaterdagmiddag in maart na de theorielessen is er een excursie naar de imkervakhandel het Ielgat in Amen waar eventueel bijenkleding ( pak/kap en handschoen ) kan worden aangeschaft. Eventueel kunt u ook andere basisbenodigheden daar kopen. De handschoenen die tijdens de cursus worden gebruikt mogen niet mee naar huis worden genomen i.v.m. de overdracht van bijenziekten. Na afloop van de cursus kunt u uw handschoenen meenemen.

 

Uitgebreide informatie, zoals de data en tijdstippen waarop les wordt gegeven, betaling  en wat u verder nog nodig heeft om de lessen te kunnen volgen krijgt u zo spoedig mogelijk na inschrijving.

Met vriendelijke groet,

Roel Broekman

tel: 0522 451290

 

P.S.:

Omdat er voor de cursus 2019 een lange wachtijst was is er slechts een beperkt aantaal plaatsen beschikbaar, omdat er in Drenthe nog een twee extra cursusplaatsen  bij komen ontstaat er extra ruimte over de cursusplaatsen Oosterhesselen, Zuidlaren en Beilen/Pesse. U kunt zich aan melden en komt dan op de wachtlijst. Te zijnertijd tijd krijgt u nader bericht.

Ook kan er voor cursisten die in de provincies Groninge of in het grensgebied wonen voor de praktijk worden uitgeweken naar Ter Apel.


Cursus is vol

Helaas is deze cursus volgeboekt. U kunt zich niet meer inschrijven.

Mocht u vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de organisator.