Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 12
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 175 + 50 óf 75, zie hieronder
Start datum: 04-01-2022
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Afdeling:Wageningen (DE RIJNSTREEK)
Contactpersoon:Tineke Brascamp <tineke@brascamp.nl>
Cursuslocatie:Grintweg 273, 6704am, Wageningen
Tel:0317416331
NBV Diploma

Alle aspecten, in theorie en praktijk, om zelfstandig bijen te gaan houden, komen aan bod. Bijenteeltleraar Els Voorbij start op 4 januari 2022 met 8 dinsdagavonden theorie in het Bijenhuis aan de Grintweg 273 in Wageningen. De laatste theorieles is op 22 februari.
Het praktijkdeel (9-10 praktijklessen) start omstreeks 1 april, op verschillende buitenlocaties, meest in het weekend. Ook ’s avonds kan er wel eens een les zijn, afhankelijk van het weer en altijd in overleg. Precieze data zijn daardoor pas kort tevoren bekend. Rondom de zwermtijd, in mei en juni, zijn de meeste lessen. De laatste les valt in augustus.
Regelmatig bijwonen van de lessen is een van de voorwaarden voor het diploma!

Natuurlijk zal de cursus gegeven worden met inachtneming van de dan geldende regels betreffende corona. Omdat pas na het begin van de cursus duidelijk kan worden of/welke regels gaan gelden voor de praktijklessen, met de hele groep of met één of twee cursisten tegelijk (dat laatste werkt prijsverhogend), betaalt men in 2 termijnen.
Bij opgave betaalt men uiterlijk 15 december 2021 de eerste termijn van €175. De tweede termijn, € 50 of €75, wordt betaald vóór de eerste praktijkles. De prijs is inclusief boek (ad €25).

Aanmeldingen uit Wageningen en directe omgeving hebben voorrang als ze op de wachtlijst staan.Mocht je je hebben opgegeven maar verder weg wonen, houd daar dan rekening mee en geef je eventueel ook elders op

Met een groepsapp is er veel onderling contact en uitwisseling van ervaringen. Bij een zwermmelding ben je onmiddellijk op de hoogte, en kan je er mogelijk bij zijn.

De cursus wordt georganiseerd vanuit de afdeling De Rijnstreek (https://wageningen.bijenhouders.nl).


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots