Cursus: Basiscursus ImkerenWachtrij

Aantal plaatsen: 16
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Prijs: € 175,00
Start datum: 16-02-2020
Direct naar aanmeldformulier
Contactgegevens
Groep:Noord-Oost Brabant
Contactpersoon:Toon de Groot <toondegroot7@gmail.com>
Cursuslocatie:Voortweg 7a, 5406VG, Uden
Routebeschrijving:tom tom
Tel (1):0486452619
Tel (2):06 53537436
NBV Diploma

Als ik in het voorjaar naar mijn bijen kijk en zie, hoe zo'n volk groeit, dan doet me dat deugd en geeft me 'n fijn gevoel. Ik kan daar wel van genieten. Vooral, omdat ik zie, dat ze het goed doen. 

Inleiding

Het gedrag van bijen is vastgelegd in een vastomlijnd programma, hun instinct. Op een vakbekwame wijze hiermee omgaan vraagt van ons een grondige kennis over de bij. Hoe meer kennis je daarover bezit, des te beter kun je met bijen omgaan en veel, maar niet alles gedaan krijgen.

Voor wie bedoeld

De basiscursus is bedoeld voor mensen, die geïnteresseerd zijn in de honingbij. De cursus is gericht op enige kennisverwerving maar vooral op het praktisch omgaan met bijen en om op een eenvoudige wijze zelf bijen te kunnen houden. Aan het eind van de cursus kunt u bij goed gevolg een bijenvolk verzorgen en in leven houden.

De cursus bestaat uit:

  • 5 theorielessen. In deze lessen wordt inzicht gegeven in het functioneren van een bijenvolk. Deze kennis vormt de basis voor het praktisch handelen. De theorielessen volgen we in Uden.
  • 10 praktijklessen minimaal. Hierin komen de belangrijkste handelingen die de imker gedurende het bijenjaar verricht, aan de orde. We gaan werken in bijenvolken in Zeeland.
  • Feestelijke diploma-uitreiking.
  • Als je echt bijen wil gaan houden is het aanbevelenswaardig om in het begin van de cursus thuis al een volk te beheren, zodat je thuis in de praktijk kunt brengen, wat je bij de cursus bent tegengekomen.

De cursus wordt gegeven op zondag ochtend van half tien tot half twaalf. De theorie in Uden, de praktijk in Zeeland en enkele lessen in Uden.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de reader en van het boek van Friedrich Pohl  "Bijenhouden Hoe doe je dat?"

Bij de praktijklessen maken we gebruik van het door de NBV-onderwijscommissie uitgegeven werkboekje "Basiscursus Imkeren". U ontvangt dit bij de start van de praktijklessen. 

Zowel de theorie- als de praktijklessen worden gegeven door een door de NBV erkende bijenteeltleraar.

De cursisten zijn tijdens het cursusjaar gratis lid bij de NBV. Zij ontvangen dan ook het blad “Bijenhouden”


Voor deze cursus is een wachtrij

De cursus is helaas volgeboekt. Met het invullen van onderstaand formulier maakt u uw interesse kenbaar en wordt u toegevoegd aan de wachtrij. Als er een plaats vrijkomt krijgt de eerstvolgende persoon in de wachtrij de mogelijkheid alsnog aan de cursus deel te nemen.

Wachtrij voor de cursus: Basiscursus Imkeren

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.
Van welke afdeling wilt u lid worden? Keuze is niet verplicht voor cursusdeelname.
(dd-mm-jjjj)
Vink onderstaand controlevakje aan tegen spamrobots