Treatment-Free Beekeeping

(volg de blog)

Hoe verloopt de mijtbesmetting in de productievolken op 4,9 mm cellen? Per volk zie je grote verschillen, blijkbaar spelen genetische eigenschappen eveneens een rol in de mijtenreproductie. Met het nemen van een bijenmonster kan de mijtenbesmettng wel goed worden vastgesteld en kun je weloverwegen besluiten af te zien van een behandeling. 

Lees verder »

Hoe verloopt de mijtenbesmetting in 4,9 mm raat volken? Acht volken zijn vanaf het ontstaan in mei 2017 onbehandeld gebleven. Hoe staan ze ervoor per 1 september 2018? 

Lees verder »

Kleine cellen, weinig mijten? Grote cellen, meer mijten? Dit lijkt wel op te gaan voor 5,2 mm en 4,9 mm werksterbroed...

Lees verder »

Vanmorgen heb ik het gesloten broed onderzocht van mijn oudste en langst onbehandelde MiniPlus-volk. Dit volk is ontstaan in mei 2016 (2 jaar geleden). In 2017 en 2018 is dit volk niet meer behandeld.

 

Lees verder »

Als onderdeel van de selectie op mijn teeltmoeren heb ik afgelopen winter de mijtenval van zo'n 16 volken gedurende 200 dagen geteld. Op grond daarvan zijn 2 teeltmoeren geselecteerd voor de teelt van nieuwe koninginnen dit voorjaar. 

 

Lees verder »

Op 10 april ben ik begonnen om het broed te volgen in 4,9 mm raat van twee bijenvolken. Vanaf het begin van het leggen van eitjes tot de geboorte van de eerste werksters heb ik foto's gemaakt van de ontwikkeling van het broed. 

 

 

Lees verder »

5 maanden mijtenval

31-01-2018

150 dagen mijten tellen, levert verrassende verschillen op.

Lees verder »

Hoeveel mijten vallen er in drie maanden en het verschil tussen grote en kleine cellen?

Lees verder »

Mijtbesmetting loopt snel op na het uitlopen van het laatste broed

Lees verder »

Is de ingevoerde nieuwe moer geaccepteerd?

Lees verder »

De mijtbesmetting op de bijen loopt nog steeds op, echter minder in het 4,9 mm cellen volk

Lees verder »

De mijtbesmetting loopt nu snel op, grijp in voor het te laat is!

Lees verder »

Een kijkje in een Dadant- en MiniPlusvolk op 4,9 mm kleine cellen

Lees verder »

Medio juni: mijtentelling op de bijen van 4 volken in MiniPlus

Lees verder »

Kleine cellen bijen

23-05-2017

Kijk je mee in mijn eerste kleine cellen bijenkast en in een Dadantkast?

Lees verder »

Mijtbesmetting vastgesteld in kleine cellen volkje als nulmeting

Lees verder »

het hoe en waarom van kleine cellen?

Lees verder »

kleine cellen

03-05-2017

Het experiment met kleine cellen is begonnen. Het hoe en waarom van dit project

Lees verder »