Enquête Bijenrassen

Samenvatting van de enquête gehouden van 20 november - 16 december 2014

In Nederland worden diverse bijenrassen naast elkaar gehouden. Vaak zie je binnen een subvereniging/afdeling dat er een voorkeur is voor een bepaald ras. Gaan de leden daarin mee? Daarnaast zijn er imkers, die ons oorspronkelijke ras Apis mellifera mellifera proberen terug te winnen door gerichte selectie en teelt.

204 Respondenten met in totaal 3577 bijenvolken hebben deelgenomen aan deze NBV-enquête naar de bijenrassen, die in Nederland gehouden worden. Van deze groep imkers is 93% aangesloten bij een overkoepelende imkerorganisatie. Van alle respondenten heeft 65% (133 imkers) een specifiek bijenras. 
Van de imkers met een specifiek bijenras heeft 57% (76 imkers) Carnica bijen, 47% (62 imkers) Buckfast bijen, 1% (12 imkers) zwarte bijen. 

Lees het volledige verslag >>

 

 
Het resultaat van de ingevulde enquête.