Terreinbeheer: heide

 

Natuurbeschermers verschillen van mening over het plaatsen van honingbijen op de hei. De vraag is of de honingbij een concurrent van de wilde, solitaire bijen is gedurende de bloeiperiode of niet? De wilde bijen krijgen in toenemende mate bij terreinbeheerders het voordeel van de twijfel en daarom zijn bijenvolken lang niet overal meer welkom. Voor imkers dreigt hierdoor niet alleen het mislopen van een belangrijke nazomerdracht, maar ook de voortreffelijke honing.

Belangenbehartiging

De NBV blijft in gesprek met betrokken partijen, waaronder Staatsbosbeheer, om de belangen van de honingbij als een van de bijensoorten in ons land te verdedigen.  
Om voor uzelf een mening te kunnen vormen, biedt het onderstaande artikeloverzicht een handvat.

 

Diversiteit en concurrentie bij bijen 
Hayo H.W. Velthuis 
Entomologische Berichten 72 (1-2): 99-106 (2012) 
Effecten van honingbijen, Apis mellifera, op insecten in natuurterreinen 
Erik van der Spek 
Entomologische Berichten 72 (1-2): 103-111 (2012) 
Concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen 
Adindah Visser & Bram Cornelissen
Bijenhouden (NBV) - driedelige serie jan., feb. en sept. (2011)
Zijn terreinbeheerders goede insectenbeheerders? 
Inleiders: Arie Koster (stadsecoloog), Erik van der Spek (Staatsbosbeheer), Ben Brugge (Universiteit van Amsterdam) 
Verslag veldwerkplaats algemeen, Texel (8 september 2010)
Honingbijen en wilde insecten samen in natuurterreinen 
Erik van der Spek 
VAKBLAD natuur, bos, landschap (juni 2010) 
To bee or not to bee 
Mogelijkheden voor het houden van bijenvolken in natuurgebieden: een inschatting
 
Tim Adriaens, Dries Laget 
Advies van het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vlaanderen (2008)
Wilde bijen in terreinen van Natuurmonumenten 
Menno Reemer, Theo Peeters, Theo Zeegers, Willem Ellis 
Stichting EIS (1999 )

 

 Bron: alle artikelen zijn onder de genoemde titels vindbaar op websites
(geplaatst op 26-7-2012)