Wintersterfte 2017-2018

 

Gaat het beter met de Nederlandse bijenvolken?

Jaarlijks vindt er onderzoek plaats naar de mate van wintersterfte onder de bijenvolken. De NBV doet dit vroeg in het voorjaar met een vrijwillige poll. Begin april volgt het officiële onderzoek door Naturalis, bijen@wur, NBV en dit ook samen met Imkers Nederland.

Afgelopen jaren lagen de uitslagen van de twee onderzoeken niet ver uiteen. De NBV poll valt altijd wat lager uit dan het officiële onderzoek. Dit jaar scheelde het opvallend veel: 9,3% tegen 16% als resultaat van het april-onderzoek. Voor dit onderzoek is een groot aantal imkers willekeurig geselecteerd van de ledenlijsten van de twee imkerverenigingen en benaderd met een digitale enquête. Op deze manier krijgen we het meest objectieve beeld van de overleving. In de enquête geven de imkers aan hoeveel volken de winter ingaan en er weer uit komen. Dit jaar hebben daaraan 763 imkers meegedaan, die 5570 volken ingewinterd hebben, waarvan 4695 de winter goed zijn doorgekomen. 

Grillige winter

Het NBV-onderzoek vond plaats begin maart. De temperatuur was toen betrekkelijk hoog, de volken vlogen goed op vroeg bloeiende gewassen. De volken hadden inmiddels een broednestje. Daarna viel plotseling de vorst weer in met harde wind. Imkers meldden dat in deze koudeperiode ze alsnog volken hebben verloren. Dit kan de hogere sterfte verklaren in combinatie met gangbare hogere uitkomst van het Naturalis-onderzoek.

 

NBV- onderzoek: Wintersterfte blijft onder de 10%Uitwinteringspercentages sinds 2012, verkregen via de online NBV enquête

De digitale uitwinteringsenquête, die jaarlijks via Imkernieuws gehouden wordt, laat voor het zesde jaar op rij positieve resultaten zien. De zeven magere jaren met sterftepercentages van 20% of meer liggen inmiddels ver achter ons. Het uitvalpercentage komt deze winter (2017/2018) in deze enquête uit op 9,3%. Eén op de elf volken heeft het dus niet gered. Dit mag als een normaal, acceptabel sterftepercentage worden beschouwd. 

Twee op de drie imkers geen uitval

Driekwart van de imkers (73%), die deelnamen aan deze digitale poll, had 10% of minder uitval. Twee op de drie imkers (66%) had helemaal geen uitval (in 2015/2016 78% en in 2016/2017 70%).

Aan de enquête hebben 598 imkers (2016/2017 608 imkers) met gezamenlijk 5417 volken (2016/2017 5994 volken) meegedaan. Dit komt neer op gemiddeld 9,1 volken per imker (2016/2017 9,9 volken). Aangezien we al vele jaren een lagere uitval hebben ten opzichte van Duitsland en België, is dit zeker een compliment waard aan alle imkers.

Conclusie

De wintersterfte lijkt met minder dan 10% dode volken definitief tot normale, aanvaardbare proporties teruggebracht. De extremen in het verleden, waarbij 20% van de imkers werden getroffen met 80% uitval, liggen achter ons.
Vooral voergebrek, koninginnenproblemen en te klein ingewinterd volken waren de meest genoemde oorzaken van wintersterfte.

 

Lees het volledige verslag NBV-onderzoek >> 

Lees het persbericht van het Naturalis/Bijen@wur onderzoek >>