Wintersterfte 2016-2017

Persbericht 24 april 2017 

Lagere overleving bijenvolken tijdens afgelopen winter

Bijna negen op de tien bijenvolken in ons land hebben de winter overleefd.

Jaarlijks worden bij het begin van de lente tellingen gedaan onder imkers. De uitkomst van het onderzoek na de winter van 2016-2017 is met een sterftepercentage van 14% hoger dan een jaar geleden. Toen verloren imkers in Nederland 6,5% van in totaal ~80.000 volken, dat cijfer was uitzonderlijk laag. “Dit jaar is de uitval na twee jaar onder de 10% weer in de buurt van 15%, maar nog steeds onder de 20% van enkele jaren geleden”, aldus Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis en coördinator van het onderzoek. Algemeen wordt een grens van rond de 10% wintersterfte normaal gevonden. Maar een uitschieter van 15% is niet meteen verontrustend maar vraagt meer aandacht voor de oorzaken.

Lees het volledige persbericht >>

Deze offiële uitwinteringssteekproef van NBV, Naturalis en Bijen@wur vond plaats onder een aselecte groep NBV leden,
van 31 maart tot 20 april.

 

 

Voorafgaand aan de officiele enquête houdt de NBV een poll op de website

Resultaat NBV Imkernieuws poll > wintersterfte 10,2%

De snelle enquête via NBV website / Imkernieuws vond van 15-27 maart plaats. 

Het uitvalpercentage komt deze winter (2016/2017) in deze enquête uit op 10,2%. Eén op de tien volken heeft het dus niet gered. Dit mag als een normaal sterftepercentage beschouwd mag worden. 75% van de imkers, die deelnamen aan deze digitale poll, had 10% of minder uitval. Een kleine 70% procent had helemaal geen uitval.

 

Bekijk de ANALYSE ENQUÊTERESULTATEN (PDF)

 

<