Wintersterfte 2011-2012

Wintersterfte 2011 - 2012 vrijwel gelijk aan jaar geleden

Jaarlijks houdt het Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek (NCB) een enquête over de uitwintering van de bijenvolken. De inzendingstermijn voor het digitaal doorgeven of het insuren van papieren formulieren sluit op 31 mei. Pas dan kunnen de conclusies worden getrokken over de mate en de verspreiding van bijenvolken die de winter niet zijn doorgekomen. 
De voorlopige uitslag op basis van 896 ingevulde formulieren (10 mei 2012) op het internet was als volgt:

  • Gemiddelde sterfte Nederland 19%

Als grote en kleine imkers van elkaar onderscheiden worden dan hebben: 

  • 95 imkers (11% van de imkers) met meer dan 15 volken een sterfte van 16,4%
  • 774 imkers (89% van de imkers) met maximaal 15 volken een sterfte van 21%

De verwachting van Romée van der Zee van het NCB is dat voorgaande percentages dicht bij de uiteindelijke uitslag zullen liggen. Daarmee zou de uitkomst voor de winter 2011-12 niet veel verschillen van de afgelopen 4 jaar. (Zie ook het rapport Uitwintering Bijenvolken 2011 voor de gegevens over de afgelopen jaren). 

De ruimtelijke verdeling kan pas betrouwbaar worden ingeschat als ook de papieren formulieren zijn verwerkt. 
Op dit moment hebben de provincies Groningen, Brabant en Limburg een sterfte van 26% of hoger. Groningen en Brabant waren ook de afgelopen jaren de meest getroffen provincies. De vraag is of er binnen de provincies de sterftecijfers regionaal en/of lokaal sterk variëren. 

(bericht geplaatst 22-05-'12)