Wintersterfte

Onderzoek Bijen@wur / Coloss 2020

In april 2020 vindt het landelijk wintersterfteonderzoek van Bijen@wur plaatst. Het onderzoek gaat in samenwerking met de Belgische universiteit in Gent, die het onderzoek coördineert voor de imkers in Belgie. De onderzoeken maken weer deel uit van het Europees omvattende COLOSS.

Alle aangesloten imkers van NBV en Imkers Nederland (met mailadres) ontvangen het verzoek mee te werken.

 

Onderzoek NBV eind 2019

Met regelmaat onderzoekt de NBV hoe het is gesteld met de bijenvolken, van in- tot uitwinteren. Aan de hand van een beknopte vragenlijst wordt een beeld verkregen van de methodes om de varroamijten te decimeren en de sterkte van de volken. De wintersterfte, ofwel dood aangetroffen volken in het voorjaar, heeft vaak als oorzaak dat volken onvoldoende in staat zijn geweest een goed wintervolk op de been te krijgen. Als gevolg van een te geringe hoeveelheid bijen is het volk niet in staat in de wintertros de winterkou te troseren. 

Conclusie enquête december 2019

  • Bijna vijf procent van de aangesloten imkers hebben de enquete ingevuld. Deze 391 imker hebben in totaal 3966 volken ingewinterd.
  • De carnicabij is het populairste gehouden bijenras (33,5%), de Buckfastbij komt op de tweede plaats (24,8%). Een op de vijjf imkers (19,9%) heeft geen rasbij (35% in 2014).
  • Het sterftepercentage onder de volken bedroeg eind 2019 slechts 1,8%. Dit is lager dan de voorgaande twee metingen (2,3% in 2017 en 2,6% in 2016)
  • Van het totaal gaven 34 imkers aan niet te behandelen. Twee daarvan hadden elk twee dode volken.
  • De oxaalbehandeling is het meest populair met bijna 84% behandelaars (was vorige meting 88,5%). Daarop volgt de zomerbehandeling met bijna 81%. De darrenraatmethode wordt duidelijk minder toegepast met 45,2%.
  • Van alle imkers volgt 38% het volledige driegangenmenu. Een tweegangenmenu (zomer en winter) lijkt meer gebruikelijk te worden met 74%.

 

Klik hier voor het volledige verslag >