Winterbehandeling 2017-2018

De wintersterfte van bijenvolken lijkt een vergelijkbare uitkomst te krijgenmet die van vorige winter. Dit is de conclusie van de vrijwillige enquête onder imker afgelopen in december 2017. De geconstateerde sterfte van de bijenvolken tijdens de uitgevoerde winterbehandelingen is hoopgevend voor een goed uitwinteringspercentage. De winterbehandeling met oxaalzuur wordt door 9 van de 10 imkers toepagepast: 400 imkers gaven hun bevindingen door over hun in totaal 3996 volken.

De resultaten zijn vergeleken met die van de NBV-onderzoeken afgelopen drie jaar. Het resultaat van 2016 lijkt veel op die van afgelopen december. De sterfte afgelopen najaar is met 2,3% iets lager. De problemen met sjoemelkuntsraat is daar wellicht debet aan geweest.

Het zal niet verbazen dat juist in de categeorie 'zwak' de meeste volken uitvallen. Vergelijken we die groep met 2016 dan is die gelijk. De verwachting is dat het sterftepercentage opnieuw tussen de 10% - 15% uitkomt. Het wintersterftepercentage in 2017 bedroeg 14%.

 

> Lees het volledige verslag (PDF) 

 

 Sterkte bijenvolken

zwak

middelmatig

sterk

Nov. 2014

4,8%

12,8%

82,4%

Nov. 2015

4,1%

21,5%

74,4%

Dec. 2016

11,3%

45,5%

43,2%

Dec. 2017

11,3%

40,6%

48,1%