Netwerk NBV Ambassadeurs Biodiversiteit

 

Imkers in actie voor een betere bijenweide

Op de nodige plaatsen in het land werken imkers, aangesloten leden, zelfstandig of in lokale groepen aan het verbeteren van de bijenweide. Met het instellen van de NBV Commissie Biodiversiteit en het opleiden en begeleiden van een groep regionaal operende ambassadeurs wil de NBV haar faciliterende taak voor leden verder uitbreiden.

In het voorjaar van 2019 is het landelijk dekkend netwerk van Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen ingesteld met de eerste groep opgeleide ambassadeurs. De ambassadeurs treden op namens de NBV. Zij zijn in hun regio aanspreekpunt zijn voor leden, ledenraadsleden, afdelingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van drachtverbetering. Ambassadeurs kunnen ook zelfstandig aansluiting zoeken bij regionale initiatieven en daarbij de belangen van de NBV en haar achterban behartigen. 

Meer informatie over inzet van de NBV voor biodiversiteitsverbetering.

Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen

Vind een regionale ambassadeur in de buurt.
Klik op een pointer in de kaart of in het provincieoverzicht onder de kaart voor meer informatie.

Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit Bijen: Noord-Holland

I. Paarlberg
Assendelft

0622749822
irma.paarlberg@gmail.com
M.C.M. Kruidenberg
Westzaan

0651927574
0756211262
m.kruidenberg@upcmail.nl
A. Sap
Middenbeemster

0615024376
zorgvoordebij@gmail.com
B.F. Bus
Hilversum

06-52090400
benbus@online.nl
H.D. Plugboer
Huizen

0625528938
rplugboer@gmail.com
E.C.J. van der Geest
Heemskerk

0251 234325
06 2039 6181
egeest@xs4all.nl
M. Eekhof
Z.O.Beemster

0637193110
0299471488
marianne-eekhof@hotmail.nl