Inspiratiedag natuurlijk klimaatbuffers

Begin 2020 vond in Utrecht de Landelijke inspiratiedag natuurlijke klimaatbuffers. Natuur en Milieu federatie Overijssel had hiertoe het initiatief genomen. Enkele NBV Ambassadeurs waren aanwezig: v.l.n.r. Diana, Willem en Irma.

Planeetkoeling
Met een inleiding van poolreiziger Bernice Notenboom, over het smelten van het poolijs en het verliezen van onze natuurlijke planeetkoeling werden we ons erg bewust van de noodzaak tot het terugdringen van het opwarmen van de aarde. Gelukkig was daar op deze dag volop de mogelijkheid om te verkennen en brainstormen hoe je dat dan kan doen. Ter inspiratie kwamen de nodige voorbeelden aan bod van wat er al gedaan is.

Klimaatbuffers
Er werd ingegaan over natuurlijke klimaatbuffers als natuurlijke spons en groene airco. Maatregelen die toepasbaar zijn voor klimaatherstel. En natuurlijk de vraag: hoe zit het met biodiversiteit? Gelukkig gaan natuurlijke maatregelen hand in hand met herstel van biodiversiteit. Er zijn heel mooie resultaten behaald en natuur, stad en platteland profiteren daar allemaal van mee. Een heel inspirerende, hoopgevende dag waar je middelen kreeg aangereikt om per provincie aan de slag te gaan als ambassadeur.

Tip van de dag
Met het onderwerp Biodiversiteit wordt je aan sommige bestuurstafels weggekeken. Daarentegen is klimaatadaptatie vaak een veel makkelijker geaccepteerd onderwerp. Het mes snijd aan twee kanten: waar bodem herstelt, herstelt leven mee.

Netwerk NBV Ambassadeurs Biodiversiteit

 

Imkers in actie voor een betere bijenweide

Op de nodige plaatsen in het land werken imkers, aangesloten leden, zelfstandig of in lokale groepen aan het verbeteren van de bijenweide. Met het instellen van de NBV Commissie Biodiversiteit en het opleiden en begeleiden van een groep regionaal operende ambassadeurs wil de NBV haar faciliterende taak voor leden verder uitbreiden.

In het voorjaar van 2019 is het landelijk dekkend netwerk van Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen ingesteld met de eerste groep opgeleide ambassadeurs. De ambassadeurs treden op namens de NBV. Zij zijn in hun regio aanspreekpunt zijn voor leden, ledenraadsleden, afdelingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van drachtverbetering. Ambassadeurs kunnen ook zelfstandig aansluiting zoeken bij regionale initiatieven en daarbij de belangen van de NBV en haar achterban behartigen. 

Overzicht Ambassadeursnetwerk

Meer informatie over inzet van de NBV voor biodiversiteitsverbetering

De eerste groep Ambassadeurs Biodiversiteit Bijen tijdens de afsluiting van een geslaagde cursus.

 

Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit Bijen

Vind een regionale ambassadeur in de buurt.
Klik op een pointer in de kaart of in het provincieoverzicht onder de kaart voor meer informatie.

Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit Bijen: Noord-Brabant

M. van Tuijl
Breda

0648574886
maartenvantuijl1945@gmail.com
M. Peelen
Oirschot

0644148906
bijen@aleydis.nl
H.J.M. Janssen
Escharen

0486 474121
janssen.koot@kpnplanet.nl
M. Tax
s-Hertogenbosch

06 23069830
maurits.tax@hetnet.nl
H.W.M. Cornelissen
Alphen Nb

031135082355
0648957060
hwmc@xs4all.nl
Mieke Bankers
Deurne

06-23790332
bankers@knitandsew.demon.nl
Carlijn Laauwen
Breda

0654967071
jwlokin@ziggo.nl
Barbara Dorresteijn
Breda

0630287254
Bamdorresteijn@gmail.com
Albert Both
Breda

0653528909
Albert.both@gmail.com
Henriete Steijn
Ossendrecht

06-16193957
steh@sgtedu.nl
Thomas Freitag
's-Hertogenbosch

06-12967588
073-6430169
info@imkerijstadenstreek.nl