Netwerk NBV Ambassadeurs Biodiversiteit

 

Imkers in actie voor een betere bijenweide

Op de nodige plaatsen in het land werken imkers, aangesloten leden, zelfstandig of in lokale groepen aan het verbeteren van de bijenweide. Met het instellen van de NBV Commissie Biodiversiteit en het opleiden en begeleiden van een groep regionaal operende ambassadeurs wil de NBV haar faciliterende taak voor leden verder uitbreiden.

In het voorjaar van 2019 is het landelijk dekkend netwerk van Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen ingesteld met de eerste groep opgeleide ambassadeurs. De ambassadeurs treden op namens de NBV. Zij zijn in hun regio aanspreekpunt zijn voor leden, ledenraadsleden, afdelingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van drachtverbetering. Ambassadeurs kunnen ook zelfstandig aansluiting zoeken bij regionale initiatieven en daarbij de belangen van de NBV en haar achterban behartigen. 

Meer informatie over inzet van de NBV voor biodiversiteitsverbetering.

Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen

Vind een regionale ambassadeur in de buurt.
Klik op een pointer in de kaart of in het provincieoverzicht onder de kaart voor meer informatie.

Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit Bijen: Gelderland

C. Burger
Aalten

0543-451897
cor.burger@telfort.nl
I. Teunissen
Aalten

0543451897
inge.teunissen@telfort.nl
A. van Ettekoven
Huissen

06 17856941
info@dedrieluik.nl
J.A. Hijink
Laren

06-24795353
annelies.hijink@gmail.com
D.J.M. van Gaal
Wageningen

0619706737
danielvangaal@hotmail.com
M. Apenhorst
Winterswijk-Huppel

0653205086
m.apenhorst@gmail.com
A.A.M. van Dam
Kerk-Avezaath

0621244382
diana.vandam@gmail.com