Bijenwerk: 15 juni - 15 augustus

terug naar overzicht
De linde bloeit overdadig in het hele land. Voor veel imkers betekent dit goed gevulde raten met de kenmerkende frisse honing. De bijenvolken maken een uitzonderlijk seizoen door met aaneengesloten dracht, veel vliegdagen en hoge temperatuur. De langste dag is een keerpunt in de volken.
15 juni - 15 augustus

Checklist

  • Varroabehandeling
  • Let op voedselvoorraad
  • Niet laten verhoningen
  • Jonge moeren telen
  • Kunstzwermen maken

21 juni is kantelpunt

21 juni is kantelpunt

De langste dag, het begin van de zomer is een kantelpunt in het bijenvolk. Vanaf het voorjaar zijn de volken bezig geweest met de opbouw van het broednest. De koningin bereikt een hoogtepunt in de hoeveelheid eitjes die ze dagelijks in de cellen deponeert. Drie weken later explodeert de aanwas van jonge bijen. Daarop volgt het zwermen als belangrijk moment van natuurlijke vermeerdering. Het is het logische vervolg op de sterke groei. De doelen voor instandhouding en uitbreiding zijn bereikt. Dan rond de langste dag, als wij in de sfeer van de zomervakantie zijn aangeland, komen de bijenvolken in een modus die al richting voorbereiding op de winter gaat.

Van augustus tot in oktober wordt de populatie winterbijen gevormd. Verantwoordelijk daarvoor zijn de werksters die in die periode de larven moeten voeren. Hoe sterker en gezonder die zijn, hoe beter dat is voor de ontwikkeling van de aanstaande winterpopulatie. Omgekeerd: de basis voor wintersterfte wordt in augustus gelegd. Het sommetje is snel gemaakt. Decimeren van mijten in juli heeft twee maanden later een gunstig effect op de vorming van een sterk wintervolk.

 

Nog nieuwe moeren telen?

Nog nieuwe moeren telen?

Zolang er nog darren zijn die tot hun bevruchtingstaak in staat zijn, is het telen van nieuwe moeren nog mogelijk. In juli en in augustus kan dat nog. Volken doen dat ook. Ze grijpen zelf in als ze om wat voor reden niet tevreden zijn over hun majesteit. Deze stille moerwisseling uit zich met een paar doppen (foto links), die midden op het raam tot ontwikkeling komen. Geen redcel-doppen, maar een volwaardige zoals die in de zwermtijd aan de randen van de raten worden gebouwd en belegd.

Bijenwerk juni-augustus van 2017 geeft een mooi overzicht van de soorten doppen.

 

Niet laten verhoningen

Niet laten verhoningen

De lindedracht kan zo overweldigend zijn dat de opslag in de honingkamer(s) ontoereikend is. Niet altijd helpt het om extra honingkamers te stapelen. De binnengebrachte nectar wordt in het broednest opgeslagen daar waar het broed uitloopt of net eitjes gelegd zijn. Zolang dat zich beperkt tot de twee buitenste ramen rondom het broednest is er niets aan de hand. Indien echter de ruimte bestemd voor het broednest minder dan zes ramen bedraagt, is het zaak in te grijpen. Vervang de met honing gevulde gesloten ramen bij voorkeur door uitgebouwde en al bebroede ramen. De koningin wordt eenvoudig in staat gesteld het broednest op peil kan houden. De uitgenomen honingramen kunnen later in het seizoen als wintervoorraad worden teruggehangen.

Pas op met verhongeren

Pas op met verhongeren

Na de lindedracht valt het in ons land behoorlijk stil wat flinke voedselbronnen voor onze volken betreft. Let op dat er  na de honingoogst  nog zeker een kilo of zes voer aanwezig is.  Zeker als de vliegdagen door slecht weer beperkt zijn, zijn de volken snel door hun voorraad heen. Voer zo nodig na afname van de honingbakken in een keer 5 liter invertsuiker bij. 

Speurbijen

Een teken van sterk teruggelopen dracht zijn de speurbijen op zoek naar een voedselbron. Je ziet ze bijvoorbeeld zoeken bij opgeslagen kastmateriaal. Een kier van nog geen centimeter tussen gestapelde leeggeslingerde bakken is groot genoeg om in mum van tijd een wolk aan- en afvliegende bijen in de lucht te krijgen. Ook al staan de bakken in een schuur, maar is de deur niet goed dicht, dan is het feest. De bijen uit de bakken krijgen, is haast niet te doen. Laat ze hun gang maar gaan. Als het nacht wordt, stopt het vanzelf en kun je maatregelen treffen. De volgende ochtend zijn ze weer vroeg present en zullen nog wel tijdje rondhangen bij de plek waar de dag ervoor zoveel lekkers viel te halen.

 

Varroamijten decimeren

Varroamijten decimeren

Selecteer je niet op volken die eigenhandig de varroamijten de baas kunnen dan zul je ze moeten helpen met de middelen die de mijtenpopulatie een flinke slag toebrengen. We hebben al vele soorten middelen de revue zien passeren sinds de varroamijt zijn intrede in onze bijenvolken deed. Na betrekkelijk korte tijd ontwikkelden de mijten resistentie tegen het middel en moest een nieuw de rol overnemen. Ook de als gebruik en bij-vriendelijke bekend staande middelen, zoals Apiguard, leidt bij de varroamijt tot resistentie. Om de paar jaar wisselen van middel wisselen helpt de resistentie tegengaan.

3-gangenmenu

De 2e gang van het 3-gangenmenu, de 'hoofdmaaltijd' staat voor de deur. Die moet in juli tot begin augustus plaatsvinden om de volken daar goed de vruchten van te laten plukken. Uiteraard niet eerder beginnen dan de zomerhoning is geoogst. Planning is van belang. Ben je een aantal weken afwezig voor een heerlijke vakantie dan is er misschien geen gelegenheid voor de mierenzuurbehandeling. Want voor een effectieve behandeling is een buitentemperatuur tussen de 20 en 25 graden het beste. Thymovar of Apiguard dien je toe en daar heb je vervolgens respectievelijk drie en twee weken geen omkijken naar. Gezien de werkingstijd is vroeg in juli toedienen een vereiste. Helaas vind je van beide middelen residu terug in de was.

Hoe vaak en wanneer behandelen

Jonge volken kun je eenmalig en soms iets later (vanaf 15 augustus) behandelen, deze groeien namelijk nog door tot in september en zijn over het algemeen opgebouwd uit kunstzwermen zonder broed. Gebruik voor jonge volken de wat softere middelen zoals Hive Clean en Apiguard, met name mierenzuur wordt vaak niet goed verdragen in kleinere volken en kan leiden tot grote schade aan broed en bijen. Thymovar leidt soms ook tot broedschade in de directe omgeving van de plaatjes.

Hoofdvolken krijgen een dubbele behandeling. Sommige ervaren imkers passen de 2e mierenzuurbehandeling selectief toe. Dat wil zeggen uitsluitend indien begin september de mate van natuurlijke mijtenval hiertoe aanleiding geeft.

Beperk de behandeling per volk tot 1 middel en ga zeker niet herhalen met een ander middel. De mijtenval is een logisch gevolg aan het toepassen van het middel. Laat je niet afschrikken door veel mijten en hou je aan de voorschriften. Een hogere dosering of een derde behandeling kan de bijen en/of het broed funest worden. Overdaad schaadt!

 

 

HiveClean heeft opvolger VarroMed

Het bij velen bekende middel HiveClean is van de schappen verdwenen. Het is vervangen door VarroMed, van dezelfde fabrikant, vergelijkbaar van samenstelling als HiveClean, maar wel met EU toelatingscertificaat en vermoedelijk daarom twee keer zo duur. De fabrikant propageert het als jaarrond middel voor de varroabestrijding. Voor de zomerbehandeling met VarroMed moet je veertien dagen uittrekken.
Lees meer over het product en de toepassing.

Toepassing varroabestrijdingsmiddelen

Thymovar – Let op goede verdampingsmogelijk. Zorg voor een halve centimeter ruimte tussen het middel en dekplank. 
Apiguard heeft vergelijkbare wijze van toedienen.

 

Liebig dispenser – Extra ruimte voor het plaatsen van de dispenser is nodig. Een lege honingkamer voldoet. Uitgangspunt is Mierenzuur in 85% concentratie. Beschik je over een lagere concentratie dan is meer vloeistof nodig. In de tabel kun je zien hoeveel.

 

Dosering mierenzuur Liebig dispenser

 

 

Afnemen van de honing

Afnemen van de honing

De meest eenvoudige manier van honing afnemen, die bovendien noch voor de bijen, noch voor de imker enige stress oplevert, is het werken met een bijenuitlaat. Een bijenuitlaat laat zich het makkelijkst omschrijven als een bijen doolhof, ze kunnen wel de weg naar beneden, naar het broednest vinden, maar de weg terug lukt niet.

Als is vastgesteld dat de honing voldoende verzegeld is, komt de dekplank met bijenuitlaat tussen honingkamer en broedkamer te liggen. Na 24 tot 48 uur is de honingkamer nagenoeg bijen vrij en kan deze zonder de bijen te verstoren achter in de auto geplaatst worden. De voor menig imker stressvolle handeling om de bijen af te stoten en af te vegen kan achterwege blijven. De tijdbesparing weegt vaak zeker op tegen de dubbele rit naar de bijen.

Aanmelden voor het BijenBlog

Aanmelden voor het BijenBlog

 

Het NBV BijenBlog houd je het hele jaar doorlopend op de hoogte van de ontwikkeling van de bijenvolken, van wetenwaardigheden over (honing)bijen en de imkerpraktijk.

Blijf ook op de hoogte. Meld je aan!

 


Werken met bijen

Deze rubriek volgt de handeling in bijenvolken op de voet. Maandelijks, gelijktijdig met het verschijnen van Imkernieuws, een nieuw overzicht. De inhoud is gericht praktische handelingen, vaak in combinatie met het NBV BijenBlog en met verwijzing naar de inhoud van Bijenwerk in de periode 2013-2017.

De rubriek staat open voor bijvoorbeeld specifieke informatie over bijenrassen, bedrijfs- en teeltmethoden.

Contact over deze rubriek


Bekijk de andere maanden


terug naar overzicht