Bijenwerk: 15 december-15 januari

terug naar overzicht
Als je de winterbehandeling met oxaalzuur nog wilt uitvoeren, wacht daarmee niet te lang. Heb je de kasten toch open, tel dan gelijk de straatjes bijen. Laat de uitslag weten via de winterbehandelingsenquête. Neem een paar weken bijen-vrij. Wellicht komt koning winter naar ons land.
15 december-15 januari

Checklist

  • Houd de vinger aan de pols (mijtenval, vliegopening niet verstopt)
  • Alle zomerbestrijdingsmiddelen verwijderd?
  • Tijdig oxalen
  • Enquête winterbehandeling invullen
  • Sneeuw is geen punt, wel opletten

Dicht opeen elkaar warm houden

Tussen de raten, dicht opeengepakt in een ronde tros levert het beste rendement op om met een minimale inspanning de temperatuur op peil te houden. Bijen kunnen dat als geen ander. Kwetsbaar als eenling, oersterk in de winterzit. Kou, ook strenge vorst, doorstaan ze zonder problemen, mits brandstof (wintervoer/honing) direct voorhanden is.

Het vriest in de kast

Een veel gehoorde theorie is dat het inwendige van de hele kast door de bijen op temperatuur wordt gehouden. Dat is niet zo. De wintertros met de koningin veilig binnenin houdt zichzelf op een temperatuur variërend van 25 graden in de kern tot 10 graden aan het oppervlakte. Soms fluctueert de interne temperatuur enigszins. Tien centimeter naast de tros kan het in de kast gewoon vriezen. Oudere bijen vormen de buitenste schil als een warme jas om de tros. Hoe kouder, hoe dichter de bijen op elkaar zitten. Daarom is het ook geen probleem om oxaalzuur te druppelen of even de dekplank te lichten om de sterkte van het volk te beoordelen. Handel voorzichtig, zonder stoten en laat de bedekking niet onnodig lang verwijderd. Let wel: doe dit niet bij vliegende storm of als het hagelt of stortregent zonder dat een dak bescherming biedt. Rustig windstil weer is het beste om rustig de behandeling uit te kunnen voeren.

 

Nog oxalen? Niet te lang aarzelen

Nog oxalen? Niet te lang aarzelen

Het gaat in de Nederlandse winter op en neer met de temperatuur. Voor een doelmatige oxaalzuurbehandeling d.m.v. druppelen is het een vereiste dat de bijen op de wintertros en het liefst ook geheel broedloos zijn. Die wintertros is onder de 5 graden Celsius voldoende compact om de behandeling uit te voeren.
Oxaalzuur toedienen door middel van sublimeren kan ook. De behandeling kan bij een iets hogere temperatuur plaatsvinden. Sublimeren is minder populair vanwege de benodigde instrumenten en extra beschermende maatregelen.
Na de koude periode van half november is met enige zekerheid te zeggen dat de volken tot het en met de kerstdagen – net na de kortste dag – broedloos zijn. Dus aarzel niet en pak het moment. Een warmere periode na de korste dag zet de koningin zo weer aan haar taak: eitjes leggen. Een week later is het eerste broed al gesloten.

Meer weten de oxaalzuur behandelingsmethoden en het maken van de juiste oplossing voor druppelen. Klik hier
Het Bijenblog heeft recent ook enkele berichten aan het oxalen gewijd. 

We zijn benieuwd naar of en zo ja hoe je hebt behandeld en naar de grootte van de wintervolken. Vul de enquête in. Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Sneeuw vormt geen probleem

Sneeuw vormt geen probleem

Losse sneeuw laat lucht door. Aan dichtgesneeuwde vliegopeningen hoef je dus niets te doen. Het houdt zelfs de koude oostenwind buiten de deur. Anders wordt het wanneer de vliegopeningen tijdens een lange koudeperiode verstopt raken door op elkaar gepakte dode bijen. Als de vliegopening verstopt is, kan deze met een stokje vrijgemaakt worden zodat de bijen weer de gelegenheid krijgen hun reinigingsvlucht uit te voeren. De bijen ruimen de dode bijen - zodra het weer het toelaat – weer op. (Bijenwerk, dec.2017- jan 2018)

Volg studiedagen en/of meld je aan voor een cursus

Volg studiedagen en/of meld je aan voor een cursus

Ben je beginnend imker, of iemand met jaren ervaring? Er is altijd kennis op te doen. Voor de komende januari staan de studiedagen voor bestuivingsimkers en koninginnenteelt op het programma. Begin maart kun je met korting via het Bijkersgilde naar de grote imkerbeurs Apisticus Tage  net over de grens in Münster (D).
Er zijn gedurende het seizoen de nodige cursussen te volgen over allerlei thema’s. Ook cursussen die je na de basiscursus over de volledige breedte van het imkervak verder bekwamen. Collega imkers spannen zich in om de cursussen te verzorgen. Ze hebben daarvoor een gespecialiseerde opleiding voor gevolgd die onder auspiciën van de NBV wordt gegeven. Bekijk het aanbod. Dit aanbod zal naarmate het voorjaar in zicht komt nog wel verder toenemen.

 

Werken aan drachtverbetering

Werken aan drachtverbetering

Bijenwerk is ook werken aan de omgeving waarin jouw bijen hun kostje bijeen moeten scharrelen. De grote achteruitgang van talloze solitaire bijen is mede te wijten aan het gebrek aan stuifmeel- en nectarbronnen. Ook onze honingbijen hebben hiermee te maken. Hun opbouwde honingvoorraad moet vaak lang voordat het najaar wordt al worden aangesproken.

De bloeiboog, de aaneengesloten drachtperiode van maart tot november, vertoont maar al te vaak onderbrekingen. We kunnen er gezamenlijk veel aan doen door die onderbrekingen zo klein mogelijk te maken. Het vergt veel inspanning, dat is zeker. Er gebeurt al veel door talrijke lokale verenigingen, speciaal opgerichte groepjes en ook individueel. In een rustiger tijd waarin onze volken nauwelijks aandacht vragen is het bij uitstek de tijd om coalities te smeden om in het voorjaar of aan het eind van het seizoen aan de slag te gaan.

Websites met tips en voorbeelden over drachtverbetering:

  • Het meerjarig project Nederland Zoemt, waarbij de NBV als partner is aangesloten, zet zich in voor bekendmaking onder het publiek met als streven op gemeentelijk niveau het verschil te maken.
  • Kijk ook eens op Wegwijzer bestuivers met allerlei organisaties die zich inzetten voor verbetering van de dracht.
  • Het grootschalig initiatief Groene Cirkels – Bijenlandschap houdt zich bezig met onderzoek en aandragen van oplossingen voor het verbeteren van de leefomgeving voor bijen. 
  • We hebben te maken met vermeende voedselconcurrentie van onze honingbijen en de solitair levende soorten. Het is de vraag of dit ook echt zo is. Of dat vooral de oorzaak in de versnippering en achteruitgang van de natuur en dracht gezocht moet worden. Meer lees je op de site Bestuivers.nl
  • Het Louis Bolk instituut ontwikkelde een Drachtplanten kalender. In eerste instantie bedoeld voor agrariers, maar ook geschikt voor gemeenten, bedrijven en particulieren die willen weten wat de omgeving levert aan nectar en stuifmeel. Het is ook een planner voor het samenstellen van goede combinaties van planten, struiken en bomen.

Buckfastbij in de lift

Buckfastbij in de lift

De Buckfast honingbij is door de goede eigenschappen een graag gehouden bijenras. De belangstelling neemt jaarlijks toe. Om de raszuiverheid in stand te houden is het goed om koninginnen te betrekken van volken die door deskundige imkers speciaal met dat doel worden geteeld.
Heb je al Buckfastvolken dan kun je die opwaarderen door daarvan koninginnen te telen, die elders te laten bevruchten en weer in te voeren op de thuisstand. Nog voor het nieuwe jaar is begonnen, is er al een enorme belangstelling voor het insturen van bevruchtingskastjes naar de bevruchtingstations. De bevruchtingsrondes zijn of raken nu al volgeboekt. Leden van de vereniging Buckfast Belangen Verenigd (de BBV) zijn in principe verzekerd van staplaatsen, mits de aanmelding binnen het afgesproken quotum blijft.

Overlarfmiddag

Voor de imkers, die niet de beschikking hebben over eigen P-moeren, bestaat er de mogelijkheid om larfjes van raszuiver materiaal via de BBV te bestellen. Hiervoor worden in verschillende regio’s overlarfdagen georganiseerd. Het bestuur van de regio Oost van de BBV organiseert jaarlijks een dergelijke overlarfmiddag in de prachtig omgebouwde stal van het beheerkantoor van Natuurmonumenten in Vorden. Ieder lid krijgt een aantal larfjes gratis, zodat dit mooie uitgangsmateriaal goedkoop voor een ieder lid beschikbaar komt. Jaarlijks wordt er gewisseld van leverancier van de larfjes, hiervoor wordt één van de landelijke teeltgroepen uitgenodigd.
Door standbevruchte aanparing ben je verzekerd van een brede genetische basis, waarin de lokale eigenschappen ook vertegenwoordigd zijn naast de uitstekende eigenschappen via de moederlijn.

NBV-leden

Mocht je als NBV-lid belangstelling hebben voor de Buckfastbij meld je dan aan voor de voordracht van koninginnenteler, imker en bestuurslid van de Vlaamse Buckfast Vereniging Jan De Ridder. Hij verzorgt een voordracht over de Buckfast teelt op zaterdag 9 februari 2019 in het Dorpshuis in Vorden. De toegang voor NBV-leden kost 10 euro, maar word je ter plekke lid van de BBV dan is de toegang gratis. Aanmelden kan via het secretariaat van de BBV regio Oost.


 

Het NBV BijenBlog houd je het hele jaar doorlopend op de hoogte van de ontwikkeling van de bijenvolken, van wetenwaardigheden over (honing)bijen en de imkerpraktijk.

Blijf ook op de hoogte. Meld je aan!

 

 

Werken met bijen

Deze rubriek volgt de handeling in bijenvolken op de voet. Maandelijks, gelijktijdig met het verschijnen van Imkernieuws, een nieuw overzicht. De inhoud is gericht praktische handelingen, vaak in combinatie met het NBV BijenBlog en met verwijzing naar de inhoud van Bijenwerk in de periode 2013-2017. De rubriek staat open voor bijvoorbeeld specifieke informatie over bijenrassen, bedrijfs- en teeltmethoden.

Contact over deze rubriek


Bekijk de andere maanden


terug naar overzicht