Bijenwerk: 15 april - 15 mei 2020

terug naar overzicht
Wat kunnen we wel en niet doen in onze volken. Kunnen we überhaupt naar onze volken en mogen we er mee reizen? Dat is de zorg voor vele imkers in de maanden dat ons land wordt beheerst door het C-woord.
15 april - 15 mei 2020

Checklist

  • Bouwramen inhangen en uitsnijden
  • Kunstraat plaatsen
  • Speeldoppen controleren op zwermplannen
  • Honingkamer plaatsen evt. tweede
  • Voorbereidingen treffen voor kunstzwermen/broedafleggers

Coronavirus en honingbijen

Coronavirus en honingbijen

Honingbijen hebben niets met het Coronavirus, maar imkers des te meer. Staan de volken in de eigen tuin, je verzorgt ze zelf en er wordt niet mee gereisd, dan is er niet veel aan de hand. Anders is het als je in deze maanden een druk programma voor allerlei bestuivingswerk hebt, of naar een drachtgebied over de grens wil.

Gelukkig is ons – tot nu toe – een lockdown bespaard gebleven. We mogen dus op pad, ook met bijenvolken, maar wel met de nodige restricties. De Rijksoverheid heeft allerlei omgangsregels opgesteld en de NBV adviseert met klem die op te volgen. Dat komt voor imkers neer op bijvoorbeeld alleen met huisgenoten in de auto op weg naar een dracht, bijenkasten tillen met huisgenoten, of als je alleen reist bij in- en uitladen, als je ze niet alleen de baas kunt, zorgen dat er hulp is van mensen die wel dicht op elkaar mogen staan.

Kans op besmetting via honing, was of propolis?
De kans dat een Coronabesmette imker het virus overdraagt op een ander via bijenproducten is eigenlijk nul. Via was zou het in theorie mogelijk zijn, maar dan moet de imker het overdragen op was en dat  onverhit binnen heel korte tijd aan een ander overhandigen. Overdraagbaarheid van het virus via honing en propolis is uit te sluiten.
Meer antwoorden op vragen is te vinden in de FAQ >

Volken over de grens
Wil je met volken over de grens naar koolzaadvelden in Duitsland, dan heb je daarvoor altijd al in- en uitreispapieren voor nodig, waaronder een gezondheidsverklaring. Het reizen naar de dracht kan misschien zonder problemen, maar aan het eind van de dracht kan de situatie heel anders zijn. Houd dat in het achterhoofd. De NBV probeert actuele informatie te verschaffen, maar kan niet in de toekomst kijken.
Lees meer 

Voorjaarsinspectie is altijd spannend

Voorjaarsinspectie is altijd spannend

We leven er jaarlijks naartoe: de eerste keer dat we de volken aan een diepgaande inspectie onderwerpen. Is de moer aan de leg, zo ja, hoe groot is het broednest? Hoe is het met de voorraad voer gesteld en zijn de kantramen zwaar beschimmeld en daarmee rijp voor omsmelten?

Dit jaar moesten we best lang wachten op voldoende hoge temperatuur van minstens 15 graden en niet teveel wind, zodat we zonder problemen de ramen uit het volk konden nemen.

In de eerste helft van april komt als reactie op binnenkomend stuifmeel en nectar de eitjesproductie van de koningin goed op gang. Dit gaat gepaard met bouwdrift. Dé tijd om het bouwraam te plaatsen als onderdeel van het 3-gangen menu varroabestrijding. De ramen worden volledig met darrencellen volgebouwd. Hang ze in plaats van voerramen aan weerszijden van het broednest op plek 2 en 9. De snelheid van volbouwen van het lege raam is ook een maat voor de sterkte  van het volk. Wil je natelen van eigen volken dan moet je de beste bouwers nemen als start- en pleegvolk.

In het BijenBlog zijn in Jaarlijkse Imkershandelingen de belangrijkste samengevat:

Lees meer over het plaatsen van het bouwraam en het tijdstip van weer verwijderen

 

Profiteer van de bouwdrift

Profiteer van de bouwdrift

Jaarlijks een flinke hoeveelheid kunstraat laten uitbouwen is goed voor een volk. Zelf heb je ook de voorkeur om in een schoon bed te liggen. Larfjes laten opgroeien in  mooie strak uitgebouwde schone gele cellen geeft zelfs een imker een goed gevoel. Houd aan de buitenzijde (raam 1 en 10 in de Spaarkast) voerramen in stand. Dan naar binnen toe de bouwramen en tussen die en het broednest als er nog ruimte is opvullen met ramen met kunstraat. Plaats nooit meer dan één uit bouwen raam per kant van het broednest. Is die broedbak vol, dan een nieuwe broedbak onder plaatsen, voor zeker de helft voorzien van ook weer nieuwe kunstraat. Er zijn imkers die de voorkeur hebben de lege tweede broedkamer boven de eerste te zetten en daarop dan weer een moerrooster met een honingbak. Dat is niet de wijze waarop een volk in natuurlijke situatie tewerk gaat: binnenkomende honing wordt bovenin op geslagen en doet het broednest geleidelijk naar onderen verplaatsen.

 

Honingbak voor ruimte en opslag

Honingbak voor ruimte en opslag

Als de voorjaarsdracht doorzet dan kan de honingkamer erop, al dan niet door een moerrooster van de broedbak gescheiden. Half april moeten de volken groot genoeg zijn om die extra ruimte aan te  kunnen, zo niet dan is verenigen nog een optie. Maak gebruik van uitgebouwde honingkamerramen. Eventueel de tweede honingkamer kan bestaan uit ramen met kunstraat vellen. Die tweede bak plaats je pas bovenop de eerste als die behoorlijk vol begint te raken. Een goed moment is wanneer bijen mooie randjes witte raat op de toplatten aanzetten.
Lees meer

 

Zwermen tegengaan?

Zwermen tegengaan?

In mei breekt onherroepelijk de zwermtijd aan. De eerste voortekenen daarvan zijn de speeldopjes aan de randen van de raten. We moeten op onze qui-vive zijn of er dopjes zijn  belegd. Zodra er larven dik in de koninginnengelei liggen belanden we in de fase dat een volk er vandoor wil.

Imkers die op biologische wijze met hun volken omgaan, hebben voorkeur voor het laten zwermen van volken, deze weer te scheppen en zo aan vermeerdering te doen. Het is prachtig. Maar het is vaak niet handig vanwege de omgeving waar dat gebeurt. En ondanks dat veel imkers aan zwermverhindering doen, staat de telefoon op het verenigingskantoor op sommige voorjaarsdagen roodgloeiend met paniekerige mensen aan de lijn vanwege aangetroffen zwermen.

Volksvermeerdering

Volksvermeerdering

In de eerste helft van mei, afhankelijk van de lokale omstandigheden en de grootte van de volken, ontstaat de zwermstemming in de volken. Tot zeker eind juni houdt dat aan. Daarvan kun je als imker gebruik maken als je nieuwe volken wilt opzetten en koningingen wilt kweken. Drie gangbare methoden staan ons ter beschikking: een vlieger, veger of broedaflegger. 

 

In dit filmpje komt het maken van een vlieger aan bod: 

 

Oudere imkers ontzien van zwermscheppen

Oudere imkers ontzien van zwermscheppen

Het weghalen van een zwerm door een imker is een spectaculair gebeuren. Het laat ook zien dat bijenhouden niet gevaarlijk is en dat je niet hysterisch hoeft te worden als er een bij op je neerstrijkt.

Dit ‘Coronavoorjaar’ beschikken we zeer waarschijnlijk over minder zwermscheppers dan andere jaren. Want veel imkers op leeftijd houden zich bij voorkeur aan de social distance regel en willen niet in een groep omwonenden verzeild raken of door vreemde huizen moeten lopen om in een achtertuin een zwerm te scheppen. Dus hierbij de oproep extra aandacht voor het tegengaan van zwermen.

Blijf bij met het BijenBlog

Blijf bij met het BijenBlog

BijenBlogger Ben Som de Cerff volgt de ontwikkeling van de volken op de voet. De tijd van het jaar, invloed van het weer, de dracht of juist het ontbreken daarvan, heeft allemaal effect op wat zich in de volken afspeelt. Het BijenBlog houd je op de hoogte. Heb je vragen, dan kun je die rechtstreeks aan Ben stellen. Dat alles met de bedoeling dat je als starter de best wel complexe materie vlot onder de knie krijgt. 

Gebleken is dat ook de gevorderde imkers met regelmaat berichten van hun gading aantreffen. Je bent immers nooit te oud om te leren. Ontwikkelingen en inzichten in de bijenhouderij staan ook niet stil. 

Meld je aan voor het BijenBlog en ontvang van nieuw geplaatse berichten een melding in jouw mailbox.


Werken met bijen

Deze rubriek volgt de handelingen in bijenvolken op de voet. Maandelijks, gelijktijdig met het verschijnen van Imkernieuws, een nieuw overzicht. De inhoud is gericht op de praktijk, vaak in combinatie met het NBV BijenBlog en met verwijzing naar de inhoud van Bijenwerk in de periode 2013-2017.

De rubriek staat open voor bijvoorbeeld specifieke informatie over bijenrassen, bedrijfs- en teeltmethoden.

Contact over deze rubriek


Bekijk de andere maanden


terug naar overzicht