Werken aan bijen

Onder de vlag van of in samenwerking met de NBV vinden vanuit landelijke commissies en werkgroepen tal van activiteiten plaats.  De activiteiten hebben in het algemeen als doel de bijenhouderij te versterken en/of de kwaliteit van bijenvolken te verberteren.
In de linkerkolom het overzicht van een deel van het werkveld van de NBV met daarbij actieve commissies en werkgroepen.