Moord op de honingbij 2 - Zembla

Besluit over neonicotinoïden in aantocht?

Moord op de honingbij 2 is de tweede uitzending van het VARA televisieprogramma Zembla over de oorzaak van wintersterfte bij honingbijen: de uitzending van 24 januari 2013 volgt op die van 12 maart 2011.

Centraal staat de toelating van systemische insecticiden vallend onder de groep neonicotinoïden. Laboratoriumonderzoeken hebben uitgewezen dat de middelen schadelijk zijn voor honingbijen, onderzoekrapporten zijn niet eenduidig en goed uitgevoerde veldproeven niet voorhanden. Imkers zijn van mening dat de grootschalige wintersterfte van bijenvolken veroorzaakt wordt door het gebruik van deze neo’s en dat de toelating voor het gebruik ervan moet worden ingetrokken.

De NBV hanteert de stelregel:‘bij twijfel niet gebruiken en dus verbieden’ op grond van het volgende. >> 

Ministerie van EZ op de bres voor de honingbij
Het ministerie van Economische Zaken bracht 22 januari j.l. bij monde van staatsecretaris Sharon Dijksma een brief uit aan de kamer waarin zij ervoor pleit het gebruik van een aantal middelen op korte termijn te stoppen. Dijksma houdt het op twee, het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (ctgb) noemt er drie. De staatsecretaris hoopt in eerste instantie op een gezamenlijk Europees besluit. Is dat niet het geval dan wil zij nagaan of Nederland zelfstandig een beslissing over toelating kan nemen. 
Lees de brief van de staatsecretaris aan de kamer, d.d. 22/1/13 >>

Politiek aan zet
Zembla gaat in op wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd en waarom de politiek nog niet tot een besluit is gekomen.

Bekijk aankondiging Zembla uitzending januari 2013 en het overzicht van de  sprekers >>

Bekijk Zembla uitzending van maart 2011 >>

Secretariaat NBV

Het secretariaat van de NBV is gevestigd in het Bijenhuis,
Grintweg 273
6704 AP Wageningen.
Bereikbaar:
werkdagen 9.00 - 16.00 uur
tel: 0317-422 422
secretariaat@bijenhouders.nl

NL07 INGB 0000 8468 01
of
IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Inschrijving KvK: 09160050
RSIN: 816186911
De NBV is vrijgesteld van BTW.
Lidmaatschap NBV

Lidmaatschap NBV

De Nederlandse BijenhoudersVereniging behartigt de belangen van alle imkers in het land. Sluit u aan!
Ontvang 6 keer per jaar het blad BIJENhouden, de maandelijkse nieuwsbrief Imkernieuws. Volg met ledenkorting een of meer studiedagen.
Privacyverklaring

Privacyverklaring

De NBV heeft het beleid t.a.v. hanteren persoonsgegevens vastgelegd in haar privacybeleid.
BIJENhouden

BIJENhouden

Leden ontvangen 6 keer per jaar het blad BIJENhouden met achtergrondverhalen, interviews, imkerpraktijk en verenigingsnieuws.

BijenBlog

BijenBlog
Volg de onwikkelingen.
Laat u verrassen.