Neonicotinoïden

 

Maart 2013

Op 15 maart stemden de EU-lidstaten over het handhaven van de toelating van drie verdachte insecticiden behorend tot de neonicotinoïden. De tegenstemmers behaalden niet de vereiste meerderheid van 74% voor deze eerste ronde. Mogelijk volgt in mei een tweede stemming. Een meerderheid is dan voldoende. De nodige kranten besteedden ruim aandacht aan het onderwerp.

 

Januari 2013

In de tweede helft van januari '13 stond de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die vallen onder de groep neonicotinoïden midden in de belangstelling. Op 24 januari besloot de politiek dat er actie tegen het gebruik van deze middelen moet worden gevoerd door de motie van de Partij voor de Dieren aan te nemen.

 

PvdD-motie voor Europees moratorium op giftige bestrijdingsmiddelen aangenomen

Staatssecretaris Dijksma moet zich gaan inzetten voor een Europees moratorium op de giftige bestrijdingsmiddelen neonicotinoїden en fipronil. Vandaag heeft de Tweede Kamer de motie van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) aangenomen die hierom vroeg. Ouwehand wil dat deze middelen zo snel mogelijk van de markt worden gehaald omdat het landbouwgif een ernstig gevaar vormt voor de gezondheid van bijen.

24 januari - website PvdD.

Als vervolg op de bovenstaande motie van de Partij voor de Dieren heeft staatssecretaris Sharon Dijksma bericht aan aan de Tweede Kamer.

 

Een samenvatting van de berichtgeving in diverse media:

 • Neonicotinoiden en de veiligheid van bijen
  Onderzoekers van Wageningen UR doen in samenwerking met onderzoekers van andere universiteiten al enige jaren onderzoek naar de oorzaken van de grootschalige sterfte van volken van honingbijen. De onderzoekers dragen verifieerbare ...
 • Kamer op de bres voor de bij
  Alleen de toepassingen waarvan onomstotelijk is bewezen dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid van bijen, kunnen worden benut. De Partij voor de Dieren kreeg donderdag steun van PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 50Plus bij het ...
 • Kamer steunt SP: Nederland eist Europees verbod gif dat bijensterfte veroorzaakt
  'Nu zelfs de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA er voor waarschuwt moet het echt snel tot een verbod komen.' EFSA concludeerde onlangs dat neonicotoïden risicovol zijn voor bijen en dat in veel gebieden met intensieve landbouw de bijensterfte ...

 • Moord op de honingbij
  Zembla (VARA) Het gebruik van bepaalde insecticiden in de landbouw leidt nog altijd tot grote sterfte onder honingbijen. Waarom doet de politiek niets?

Meer informatie

Veel informatie over de bijensterfte m.b.t. neonicotinoïden is te vinden op de website bijensterfte.nl