Minister reageert op sterfte

De sterfte van bijenvolken was afgelopen winter 2007 - 2008 aanzienlijk. De heer Ouwejan uit Den Haag maakte er melding van bij de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Minister Gerda Verburg reageerde daarop in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De wintersterfte is volgens haar een normaal verschijnsel en geen reden tot paniek. De gehele brief van de minister is te lezen als pdf-document.

Reactie NBV
Het NBV-hoofdbestuur is een wat minder laconieke mening toegedaan en stelde in haar reactie op de brief van de minister dat wintersterfte extra aandacht vraagt. Het heeft bij de NBV een hoge prioriteit en men is op drie fronten actief om de sterfte te verminderen:  
1. intensivering onderzoek
2. voorlichting naar de imkers aan de basis
3. verbetering van de biodiversiteit door aanplant van drachtplanten met korte termijn en lange termijn effecten.
Lees de volledige NBV-reactie als pdf-document.
Lees in dit verband ook het interview met Hoofdbestuurslid Marcel Simons (NRC - feb. 2008)