DELTAPLAN aangeboden aan minister Verburg

NBV luidt de noodklok 

Naar aanleiding van de toenemende sterfte van bijenvolken en het sterk teruglopen van het aantal imkers in ons land stelde de NBV  het Deltaplan ‘Duurzame en vitale imkerij’ op.
Woensdagmorgen 28 januari '09 kreeg minister Verburg van LNV het plan aangeboden. Daarin staan aanbeveling om de imkerij in ons land vitaler en duurzamer te maken.
De NBV was in gezelschap van vertegenwoordigers van bijen'at'wur. Zij boden de 'Visie Bijenhouderij en Insectenbestuiving - analyse van bedreiging en knelpunten' aan.
De minister heeft toegezegd dat er op grond van beide rapporten uiterlijk voor de zomervakantie een Kabinetsstandpunt komt.

Klik op de onderdelen voor het downloaden van:
>Deltaplan 'Duurzame en vitale imkerij'
>Uitgebracht begeleidend persbericht

>Bericht van Bijen'at'wur
>Visie Bijenhouderij en insectenbestuiving
Hieronder de inhoud van het Deltaplan in hoofdlijnen.

Als bijenhouder weten we dat honingbijen maatschappelijk van groot belang zijn. De meerwaarde van (voedsel)producten in de land- en tuinbouwsector (volle grond en glasteelt), door de honingbijen, bedraagt meer dan € 1 miljard.
Daarnaast dragen bijen in hoge mate bij aan de biodiversiteit in de natuur. Ze staan garant voor ca. 80% van de bestuiving van wilde planten. Hierdoor is er een gevarieerd aanbod van zaden voor vogels en kleine zoogdieren.
Het menu voor honingbijen, nectar en stuifmeel, neemt in ons land echter steeds verder af door monoculturen, verschraling van het landschap en toenemende verstedelijking.
Helaas wordt de imkerij met ziekten op de proef gesteld. In het najaar en de winter treedt er een verminderde vitaliteit in de volken op. De laatste jaren leidt dit tot grote sterfte onder de bijen.

De NBV geeft in haar 'Deltaplan ‘Duurzame en vitale imkerij in Nederland’ aan, welke maatregelen nodig zijn om de bijen en de imkerij een toekomst te bieden. Er zijn meer middelen nodig voor onderzoek, onderwijs en voorlichting van bijen, bestuiving en het imkeren. Bovendien zijn maatregelen nodig om meer voedsel bronnen voor insecten in het algemeen en honingbijen in het bijzonder te krijgen.

Vanwege het hobbymatige karakter van de bijenteelt ontbreekt het de sector aan financiële mogelijkheden om de bijenteelt op een hoger plan te brengen. Weliswaar trekt het Europese en Nederlandse parlement zich wel steeds meer het lot aan van de honingbij, maar de erkenning van haar plaats in de voedselketen en de bevordering van de biodiversiteit is er nog niet.