1 miljoen voor bijenonderzoek

Minister Verburg maakt 1 miljoen euro vrij voor onderzoek naar bijenhouderij en bijensterfte
Persbericht LNV | 29-05-2009

In Nederland is gebrek aan goede en betrouwbare informatie over bijenhouderij en bijensterfte. Meer onderzoek naar bijenziekten, goede data, en het in kaart brengen van de Nederlandse imkerij is nodig voor het vinden van oplossingen voor bijensterfte. Daarom trekt minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de komende drie jaar ongeveer één miljoen euro uit voor monitoring en onderzoek. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder voor het gehele persbericht en bijlagen.

Eerste reactie vanuit het NBV-hoofdbestuur
Nadat we voorinformatie van de ambtenaren van het ministerie van LNV hebben gehad, konden we op vrijdag 29 mei kennis nemen van de brief van minister Verburg aan de 2e kamer. Natuurlijk zijn we blij dat alle boodschappen uit de imkerij er toe hebben geleid dat de minister aangeeft dat de bijenhouderij aandacht verdient vanuit de overheid. Het extra budget dat zij voor de komende 3 jaar beschikbaar stelt, kan gebruikt worden voor de monitoring en de verdieping van het onderzoek van de stand van de bijenvolken.
Verder zien we in de brief dat er gesproken wordt over drachtverbetering en agrarisch onderwijs. Daarover is de minister nog weinig concreet en ze noemt hiervoor geen aanvullend budget.
Daar niet op alle onderdelen/wensen uit het Deltaplan wordt ingegaan in de brief van de minister, zullen we contact zoeken met het ministerie. Ook wordt een NBV standpunt geformuleerd en in een brief aan de 2e kamercommissie voor LNV aangeboden. Bekeken wordt of het mogelijk is om dit samen met andere natuurorganisaties te doen.

Jan Dommerholt,
voorzitter NBV
3 juni 2009