Wintersterfte 2017-2018

 

Het gaat beter met de Nederlandse bijenvolken

Wintersterfte blijft onder de 10%Uitwinteringspercentages sinds 2012, verkregen via de online NBV enquête

De digitale uitwinteringsenquête, die jaarlijks via Imkernieuws gehouden wordt, laat voor het zesde jaar op rij positieve resultaten zien. De zeven magere jaren met sterftepercentages van 20% of meer liggen inmiddels ver achter ons. Het uitvalpercentage komt deze winter (2017/2018) in deze enquête uit op 9,3%. Eén op de elf volken heeft het dus niet gered. Dit mag als een normaal, acceptabel sterftepercentage worden beschouwd. 

Twee op de drie imkers geen uitval

Driekwart van de imkers (73%), die deelnamen aan deze digitale poll, had 10% of minder uitval. Twee op de drie imkers (66%) had helemaal geen uitval (in 2015/2016 78% en in 2016/2017 70%).

Aan de enquête hebben 598 imkers (2016/2017 608 imkers) met gezamenlijk 5417 volken (2016/2017 5994 volken) meegedaan. Dit komt neer op gemiddeld 9,1 volken per imker (2016/2017 9,9 volken). Aangezien we al vele jaren een lagere uitval hebben ten opzichte van Duitsland en België, is dit zeker een compliment waard aan alle imkers.

Conclusie

De wintersterfte lijkt met minder dan 10% dode volken definitief tot normale, aanvaardbare proporties teruggebracht. De extremen in het verleden, waarbij 20% van de imkers werden getroffen met 80% uitval, liggen achter ons.
Vooral voergebrek, koninginnenproblemen en te klein ingewinterd volken waren de meest genoemde oorzaken van wintersterfte.

Lees het volledige verslag >>