Open brief bijensterfte

De TV-uitzending van Zembla d.d. 12 maart 2011 “Moord op de honingbij” heeft het probleem van de abnormale bijensterfte weer eens indringend onder de aandacht gebracht.
In deze uitzending werd met name het accent gelegd op het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid en de milieueffecten van het normoverschrijdend voorkomen van dit middel in oppervlaktewater. Slechts een deel van de problematiek van de abnormale bijensterfte aan de orde.
De NBV betreurt dit en heeft dit op 24 maart aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw gemeld en van aanvullende informatie voorzien. Onder andere het United Nations Environment Programma (UNEP) rapport Global honey bee colony disorders and other threats to insect pollinators
Klik hieronder op een van de documenten (PDF).

Brief aan de Tweede Kamercommissie voor de landbouw
Bijlage brief aan de Tweede Kamercommissie voor de landbouw
Rapport : Global honey bee colony disorders and other threats to insect pollinators
Verklaring van het hoofdbestuur aan de leden van NBV
Brief aan radioprogramma Vara Vroege Vogels > uitzending 13-2-2011