Inspiratiedag NATUURLIJKE KLIMAATBUFFERS

Datum16-01-2020
Tijdstip10:00
PlaatsUtrecht

 

Inspiratiedag NATUURLIJKE KLIMAATBUFFERS

Wil jij ontdekken hoe je natuur in kunt zetten tegen de gevolgen van klimaatverandering? Wil jij met eigen oren de ervaringen van noordpoolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom horen? Wil jij meer weten over de zes verschillende soorten klimaatbuffers?

Kom dan naar onze inspiratiedag!
Donderdag 16 januari 2020
Vechtclub XL, Europalaan 2B, 3526 KS Utrecht
Ga naar  https://www.nmu.nl/nieuws/inspiratiedag-natuurlijke-klimaatbuffers/ om je aan te melden.
Inloop 10:00u - 10:30u -16:30u

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze zetten daarbij fors in op technische oplossingen, zoals hogere dijken, stuwen, pompen en nieuwe waterbouwkundige werken. Deze kunnen grote gevolgen hebben voor het karakter van het gebied en het ecosysteem.
De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers wil naast deze oplossingen graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijke klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering. Water vasthouden, water als koeler, natuur als CO2 opslag, natuur als buffer, natuur als alternatief voor dijkverhoging. Dit is echt een aantrekkelijk perspectief.

Noordpoolreiziger Bernice Notenboom Themaspreker Bernice Notenboom skiede vier jaar geleden van de Noordpool naar Canada, een expeditie die ze niet nogmaals kan ondernemen omdat het ijs te hard smelt. Zij vertelt ons wat we moeten doen om de ergste ramp te voorkomen en hoe we ons moeten voorbereiden op wat ons sowieso te wachten staat.

En meer…. Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) en Boukelien Bos (Staatsbosbeheer) vertellen alles over klimaatbuffers. Platform Samen Klimaatbestendig en Natuur en Milieu Overijssel vertellen hoe organisaties en bewoners meedenken over klimaatadaptatie vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de omgevingsvisies. En in de middag kun je in gesprek over deze onderwerpen in verschillende workshops. Kortom, een leuk en gevarieerd programma om je te verdiepen in natuurlijke klimaatbuffers. We ontmoeten je graag op 16 januari!

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) bestaat uit 8 natuurorganisaties: Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, WWF, ARK Natuurontwikkeling, Waddenvereniging, de Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL en Natuurmonumenten. I

« Naar overzicht