Buckfast Belangen Verenigd - Alg. Verg.

Datum27-02-2016
Tijdstip10:00
PlaatsUddel

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering BBV 2016

Hierbij nodigt het bestuur van de landelijke  Buckfast Belangen Verenigd Nederland u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2016.

Datum :           27 februari 2016
Aanvang:        10:00 uur (zaal open 09:30)

Zaal "Het Blanke Schot" te Uddel. Het Blanke Schot Garderenseweg 33, 3888 LA Uddel 0577-401242. Bij deze gelegenheid is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 14 november 2015
 5. Jaarverslag penningmeester en ledenadministratie
 6. Verslag van kascontrole commissie en verkiezing nieuw lid.
 7. Jaarverslag secretaris
 8. Jaarverslag redactie Bulletin
 9. Begroting 2016
 10. Opzet mentoraat
 11. Jaarplan 2016
 12. Voorstel; Versturen papieren Bulletin voor leden zonder mailadres
 13. Voorstel; Ondersteuning Stichting Arista Bee Research
 14. Presentatie (besloten gedeelte) nieuwe website
 15. W.v.t.t.k.
 16. Sluiting voorzitter en toelichting op het middag programma

Loterij

Pauze (We bieden onze leden een eenvoudige lunch aan)

Middagprogramma

Inleiding door de voorzitter
Job van Praagh komt een presentatie geven met als thema genetica en selectie bij bijenvolken. Daarnaast zal hij ons bijpraten over de projecten, varroatolerantie (Blankensee & DDB), waar hij bij betrokken is.

Deze presentatie is ook voor niet leden toegankelijk tegen betaling van 5 euro.

Sluiting uiterlijk 15.00 uur van de bijeenkomst door de voorzitter

We hopen veel leden te mogen ontvangen!

Hartelijke groeten,
mede namens het bestuur,

Ronald de Moor
Secretaris
Buckfast Belangen Verenigd

bbvnedsecretaris@gmail.com 

« Naar overzicht