Studiedag NBV

Datum24-11-2012
Tijdstip00:00
PlaatsMerkelbeek (L)
Studiedag Merkelbeek, . Eetcafé Smeets, Steenweg 6, 6447 BP Merkelbeek.

“Hoe houd je vitale bijen” zal als een rode draad door de dagen heen lopen. Vitale bijen vragen een goede verzorging van de imker maar ook een omgeving waar ze optimaal kunnen foerageren. Ook de kwaliteit van het meest herkenbare product van de bijen, honing, komt aan de orde. Verder zal met name in Breda ingegaan worden op imkeren in de bebouwde kom in relatie tot tuinieren in de stad.
Naast het aanhoren van de lezingen is er alle gelegenheid om Uw collega imker te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Gezelligheid is een belangrijk kenmerk van deze studiedagen. De start van de studiedagen is 10.00 uur, de zalen zijn open om 9.00 uur.

Aan het begin van de dag zullen mededelingen worden gedaan over activiteiten van de NBV en over het verloop en de bedoeling van de dag.

Programma Merkelbeek
Prof. Dr. Dirk de Graaf
, Universiteit Gent. Spreekt over nieuwe mogelijkheden op het vlak van de diagnose van bijenziekten.
Dr. Gerhard Liebig, behandeld het thema: ‘Die drei großen Probleme der Völkerführung und ihre Lösung’ en in een tweede lezing het thema ‘Bio, Öko, Ego? - Die Richtlinien der wesensgemäßen Bienenhaltung aus der Sicht des Bienenvolkes’.
De lezingen zijn in goed verstaanbaar Duits en zonodig zal er vertaald worden.

(Honing)keuring
Tijdens de studiedagen in Beilen en Merkelbeek zal er een honingkeuring en keuring van andere producten worden gehouden. In Breda dit jaar geen keuring.
Vanaf 09.00 u. kunt u uw inzendingen inleveren.
Er zal door deskundige keurmeesters worden gekeurd. Het Algemene Keuringsreglement van de Nederlandse Commissie Bijenproducten zal als leidraad dienen, te downloaden via www.bijenhouders.nl.
Onder: > Honing en bijenhouden/ Honing en meer/Honingkeuring/Honingkeuringsreglement versie 2011.
Wij raden u aan hoofdstuk 5 (de etiketeisen) en de hoofdstukken 6 t/m 10
(de inlevervoorwaarden per klasse) goed te bekijken.
Tevens is het handig de keuringsformulieren voor de klassen waarin u meedoet door te nemen (hoofdstuk 11).

De regel van vorig jaar, dat het etiket tussen de naden van de pot geplakt moet worden, komt voor honing te vervallen. Voor mede blijft deze regel wel bestaan.
De regel, “het etiket mag niet meer dan de helft van de pot beslaan”, komt hiervoor in de plaats. In sommige situaties kan het zo zijn, dat ook de pot met het etiket meegenomen wordt in de keuring. De keurmeesters moeten dan nog wel de mogelijkheid hebben om vuiltjes, bellen ed. in de honing te kunnen zien.
Voor elke inzending wordt een vergoeding van € 2,50 gevraagd. U krijgt daarvoor een keuringsrapport en bij voldoende punten een certificaat.

Parallelprogramma
Naast het aanhoren van de lezingen zal er voldoende gelegenheid zijn om noviteiten die door imkers zijn meegebracht te bezichtigen en met elkaar in gesprek te gaan.
Ook de redactie van het maandblad ‘Bijenhouden’ zal weer aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en suggesties in ontvangst te nemen.

Uitvindingen en markt
Imkers die van plan zijn de studiedag te bezoeken en die een leuke, mooie, functionele uitvinding hebben gedaan worden verzocht deze mee te nemen. U kunt uw vindingen tonen en daarover uitleg geven. Tevens kunt u dubbele of overbodige artikelen te koop aanbieden of ruilen met een collega im
ker.

Deelname
In verband met de catering van de studiedagen is het van belang dat u zich vooraf opgeeft.
U kunt mailen of bellen naar het secretariaat van de NBV: e secretariaat@bijenhouders.nl , t 0317 422422.
Geef naast uw naam ook uw adres en postcode op EN of u mee doet aan de keuring van bijenproducten.
De deelname aan de studiedagen kost € 17,50 inclusief een eenvoudige maar heerlijke lunch. De entree wordt aan de zaal betaald.
U krijgt daar het volledige programma uitgereikt.

« Naar overzicht