Studiedag NBV

Datum17-11-2012
Tijdstip00:00
PlaatsBreda

Studiedag Breda, ROC Prinsentuincollege (agrarisch onderwijs), Frankenthalerstraat 15, 4816 KA Breda

“Hoe houd je vitale bijen” zal als een rode draad door de dagen heen lopen. Vitale bijen vragen een goede verzorging van de imker maar ook een omgeving waar ze optimaal kunnen foerageren. Ook de kwaliteit van het meest herkenbare product van de bijen, honing, komt aan de orde. Verder zal met name in Breda ingegaan worden op imkeren in de bebouwde kom in relatie tot tuinieren in de stad.
Naast het aanhoren van de lezingen is er alle gelegenheid om Uw collega imker te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Gezelligheid is een belangrijk kenmerk van deze studiedagen. De start van de studiedagen is 10.00 uur, de zalen zijn open om 9.00 uur.

Aan het begin van de dag zullen mededelingen worden gedaan over activiteiten van de NBV en over het verloop en de bedoeling van de dag. 

In Breda dit jaar geen (honing)keuring  (wel in Beilen en Merkelbeek). 

In Breda is het programma op 17 november
Marleen Boerjan is voorzitter van de Stichting ”De Duurzame Bij” die een zoektocht houdt naar de varroaresistente bij. Zij licht ons in over de werkzaamheden en de resultaten van deze stichting.
Klaas Sluiman heeft het over Vloeibaar goud...? ...laat het niet verdampen!
Presentatie over productontwikkeling en marktbenadering. Een onderontwikkeld gebied in een wereld van smaakvolle kansen.
In Breda zal dit jaar geen honingkeuring zijn.

Middagprogramma
'Imkeren in relatie tot tuinieren in de bebouwde kom'.
Dit is het thema van het middagprogramma waarin de sprekers zijn:
Abderrahim Bouna, stads imkeren in Rotterdam.
Arjan van Veen beleidsmedewerker openbaar groen in Lelystad en imker en
Ingrid Ackermans bestuurslid van de Stichting ‘Eetbaar Rotterdam’. Dit middagprogramma zal ook toegankelijk zijn voor niet-imkers!

Parallelprogramma
Naast het aanhoren van de lezingen zal er voldoende gelegenheid zijn om noviteiten die door imkers zijn meegebracht te bezichtigen en met elkaar in gesprek te gaan.
Ook de redactie van het maandblad ‘Bijenhouden’ zal weer aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en suggesties in ontvangst te nemen.

Uitvindingen en markt
Imkers die van plan zijn de studiedag te bezoeken en die een leuke, mooie, functionele uitvinding hebben gedaan worden verzocht deze mee te nemen. U kunt uw vindingen tonen en daarover uitleg geven. Tevens kunt u dubbele of overbodige artikelen te koop aanbieden of ruilen met een collega im
ker.

Deelname
In verband met de catering van de studiedagen is het van belang dat u zich vooraf opgeeft.
U kunt mailen of bellen naar het secretariaat van de NBV: e secretariaat@bijenhouders.nl , t 0317 422422.
Geef naast uw naam ook uw adres en postcode op EN of u mee doet aan de keuring van bijenproducten.
De deelname aan de studiedagen kost € 17,50 inclusief een eenvoudige maar heerlijke lunch. De entree wordt aan de zaal betaald.
U krijgt daar het volledige programma uitgereikt.


« Naar overzicht