informatie nieuwe keuringsreglement

Datum17-09-2011
Tijdstip00:00
PlaatsZuidlaren

Informatiedag Honingkeuring op 17 september 2011

Onderwerp : Uitleg en informatie mbt het nieuwe keuringsreglement, aanwijzingen, tips en informatie voor deelnemers aan de honingkeuringen.
Mogelijkheid van het testen van honing en informatie over de cursus Honingkeurmeester.
Aanvang 09.30 u, afsluiting ± 12.00 u, in Verenigingsgebouw van afdeling Zuidlaren

Routeplanning : Aan de Osbroeken, een zijstraat van de Hunzeweg naar de Groeve, t/o het Hoogholtje bij de molen "de Wachter" te Zuidlaren.

Waarom deze ochtend?
Door de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten is het afgelopen jaar hard gewerkt om het keuringsreglement op een groot aantal punten te verbeteren en aan te passen aan de opgedane ervaring met het huidige reglement uit 2006. Hierbij zijn een aantal wijzigingen opgetreden die van belang zijn bij de inzenders van te keuren bijenproducten. Om dan niet teleurgesteld te worden bij de komende keuringen - waaraan weer velen zullen meedoen - heeft het Bijkersgilde besloten om haar leden, keurmeesters, maar ook alle belangstellende imkers hier over te informeren. Aansluitend kan men zijn bijenproduct laten bekijken, testen en informatie inwinnen over de komende keuringen.

Het Bijkersgilde start in januari 2012 met een cursus honingkeurmeester, en ook hierop zal nader worden ingegaan, men kan zich reeds opgeven voor de cursus en informatie ontvangen omtrent het lesprogramma, data, enz.

De keuring van bijenproducten tijdens de komende studiedag in Beilen zal worden uitgevoerd volgens het nieuwe reglement, maar ook de nationale keuring van 1 - 8 oktober te Wageningen zal volgens het nieuwe reglement worden uitgevoerd.

Programma indeling voorlopig
Aanwezig vanaf 09.30 uur, aanvang 10.00 uur met uitleg omtrent de wijzigingen van het nieuwe Algemene Keuringsreglement van de Nederlandse
Commissie voor Bijenproducten.

10.45 uur: korte pauze waarna een vragenronde voor alle deelnemers.

Einde circa 12.00 uur.
Hierna kan men zijn/haar meegebracht honing laten testen op vochtgehalte(alleen vloeibare en heidehoning) pH-waarde, geleiding en Glucose-oxidase. Hiervoor zal een kleine vergoeding worden gevraagd.

Koffie en thee is aanwezig, maar voor eigen rekening. Toegang en aanwezigheid is gratis. Het wordt op prijs gesteld wanneer men zijn/haar aanwezigheid
van te voren wel even doorgeeft. Ter ondersteuning van de kosten die het Bijkersgilde maakt bij keuringen kan men de uitgaven over bijenwas en
medemaken aanschaffen. Een digitale versie van het nieuwe keuringsreglement zal eveneens beschikbaar zijn.
Zie ook i www.bijkersgilde.nl/infodag.htm

« Naar overzicht