Bijengezondheidsdag NBV

Datum07-03-2009
Tijdstip00:00
PlaatsWageningen
Bijeenkomst van Bijengezondheidscoördinatoren op 7 maart 2009,
in de vergaderruimte van de Proefboerderij, Kielekampsteeg 32, Wageningen.

Deze dag is bedoeld voor Bijengezondheidscoördinatoren en andere belangstellenden.

Programma
10.00 – 10.30 Ontvangst met koffie en thee.

10.30 – 12.30 Voordracht door Friedrich Pohl, bioloog bij de veterinaire dienst en bijenspecialist te Bremen.
De heer Pohl zal het thema "Hygiëne" in het kader van diverse bijenziekten behandelen, mogelijk met een praktische demonstratie.
Daarnaast wordt ingegaan op actuele gegevens betreffende bijensterfte.
Friedrich Pohl is auteur van het door Jan Charpentier bewerkte leerboek "Bijenhouden, hoe doe je dat?".
De voordracht wordt in het Nederlands gegeven.

12.30 – 13.00 Korte lunchpauze. Graag zelf uw lunch meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

13.15 – 14.30  Een medewerker van PRI - Bijen@wur zal een toelichting geven op de visie op de bijenteelt in ons land, zoals die onlangs is
aangeboden aan Minister Verburg van LNV.
Daarnaast hoopt Bijen@wur zover te zijn met de uitwerking van de monitoring uit 2008, dat daarvan enkele resultaten gemeld kunnen worden.

Bij deze bijeenkomst zijn ook welkom de bijengezondheidsdeskundigen van ANI en ABTB.

Inl.: Marcel Simon, t 026-44 25 514, e m.simon@chello.nl

« Naar overzicht