Studiedag

Datum21-02-2009
Tijdstip00:00
PlaatsBargercompascuum
Nederlands-Duitse studiedag 21 februari 2009
in Bargercompascuum (bij Emmen)  "Met plezier op eenvoudige manier effectief imkeren".

Jaarlijkse grensoverschrijdende studiedagen voor imkers in de Eems-Dollard Regio hebben geleid tot intensievere contacten en de oprichting van de Nederlands-Duitse/Deutsch-Niederländische Imkerkring. Deze werkgroep van vertegenwoordigers van NBV-Groepen en Kreisimkerverbände bevordert uitwisseling van kennis en ervaringen en het onderhouden van onderlinge contacten. Voor imkers en bijen zijn er in onze regio naast verschillen grote overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen. Denk aan (Europese) regelgeving en gezondheid van de bijen en de stijgende vraag naar bijen voor bestuiving o.a. bij de zaadteelt.

De volgende grensoverschrijdende studiedag is op zaterdag 21 februari 2009 op de locatie Veenpark/Veenmuseum, Berkenrode 4 te Barger Compascuum, niet ver van Emmen.
Deskundige sprekers belichten elk op hun manier het centrale thema:
"Met plezier op eenvoudige manier effectief imkeren".
Dat gebeurt steeds met behulp van beelden; ook kernwoorden in Nederlands en Duits helpen om taalproblemen te vermijden.

Het programma start om 10.00 uur.
Als 'hoofdinleider' legt de bekende beroepsimker Maria Rieken uit Jadebusen bij Bremerhafen uit, hoe zij op effectieve wijze met haar man de imkerij beheert in voor Noordoost-Nederland vergelijkbare omstandigheden.
Rudolf Jansen uit Aschendorf (voormalig beroepsimker, nu hobby-imker) vertelt hoe hij op eenvoudige manier een flink aantal volken kan beheren door: 'De kunst van het weglaten van overbodige handelingen en materialen'.
Bert Willigenburg uit Pesse, (actief persoon met beperkte tijd voor de bijen) besluit de inleidingen met: 'Hobby-imkeren met 50 volken. Hoe doe je dat?'

Voor iedereen, maar zeker voor bijenhouders die meer dan vijf volken hebben verwachten we een groot aantal praktische tips waarvan
zeker een aantal is te gebruiken.
Na de lunch wordt de studiedag afgesloten met een informatieve excursie naar nabijgelegen kassen waar men gebruik maakt van bijen en
hommels voor bestuiving.
Van de Eems-Dollard Regio verwachten we weer een Europese subsidie waardoor de deelnemersbijdrage beperkt kan blijven tot
€15,- p.p. inclusief lunch en informatieboekje.
In verband met reserveringen is aanmelding vóór 4 februari 2009 noodzakelijk bij Wim Joosten, e wijo@home.nl
of per post: De Made 26, 9411 ME Beilen.
Zie voor nadere gegevens de website van de NBV en ga onder het kopje Wetenswaardig naar NoNbijéén.« Naar overzicht