mini-symposium drachtplanten

Datum23-01-2009
Tijdstip00:00
PlaatsLelystad
Minisymposium:  Bloeiende akkerranden; inheemse drachtplanten in Flevoland.
Dit minisymposium zal plaatsvinden in de Raadzaal van het Gemeentehuis van Lelystad, op vrijdag 23 januari 2009 van 13.00 tot 16.20 uur.

Projectidee (dr. J. Theo Vulink): Centrum Biologische Landbouw in samenwerking met Landschapsbeheer, Gemeente Lelystad, Provincie Flevoland en de NBV afdeling Oost-Flevoland organiseren dit minisymposium.

Visie op het thema: het bijenhouden vervult nog steeds een belangrijke functie voor fruit- en groenteteelt in Nederland. Niet alleen honingbijen zijn belangrijk in het agrarisch gebied maar ook ‘predator insecten’, die op plaaginsecten fourageren (functionele biodiversiteit). Door de ontwikkeling van monoculturen en door de afname van het aanbod van natuurlijke drachtplanten is het areaal en de variatie in inheemse drachtplanten sterk verminderd. Daar komt bij dat de honingbij zelf steeds meer onder druk is komen te staan door de komst van de varroamijt en de secondaire infecties. Met dit mini-symposium willen we de noodzaak voor de uitbreiding van de (inheemse) drachtplantenvegetatie onder de aandacht brengen.

De doelgroep: deze bestaat uit bijenhouders, boeren (gangbaar en biologisch), Gemeenten, Provincie Flevoland, agrarische natuurverenigingen, Waterschap en terreinbeheerders. Er kunnen ongeveer honderd mensen deelnemen. Dus wie het eerst komt…

Dagvoorzitter: ing. Bart Fokkens (Voorzitter Flevolandschap; Landelijk overleg Provinciale landschappen; Centrum Biologische Landbouw Flevoland)
De aanleiding voor dit mini-symposium is het 40-jarig jubileum van NBV afdeling Oost-Flevoland.

Programma:
13.00 uur: opening door wethouder J. Lodders (Gemeente Lelystad)
13.10 uur: "Het belang van de imkerij in Nederland; verleden, heden en toekomst" door dhr. J. Dommerholt (voorzitter NBV)
13.35 uur: "Bloemrijke akkers in Drenthe" door dhr. F. Kruse en dr. T. Elzinga.
14.00 uur: PAUZE
14.30 uur: "Functionele agrobiodiversiteit" door dr.ir. F. van Alebeek (PPO, Wageningen Universiteit).
14.55 uur: PM Landschapsbeheer Flevoland en Provincie Flevoland
15.20 uur: discussie o.l.v. ing. B. Fokkens
15.50 uur: borrel
16.20 uur: afsluiting.
 
Aanmelding vóór 16 januari 2009 bij: Gemeente Lelystad t.a.v. Maggie Westerbaan, Postbus 91, 8200 AB Lelystad,
e m.westerbaan@lelystad.nl.


« Naar overzicht