Bevorderen van de bijenhouderij

De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) is een landelijke vereniging van bijenhouders. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de bijenhouderij in de breedste zin van het woord.

De vereniging zet zich in voor het:

  • behartigen van de belangen van imkers in het land;
  • verlenen van service aan imkers (leden) en faciliteren van lokale afdelingen;
  • verbeteren van de dracht (bijenvoedsel);
  • leveren van promotie voor de bijenhouderij;
  • bieden van een breed aanbod aan bijenhouderscursussen.

Daarnaast vertegenwoordigt ze bijenhouders naar de overheid en onderhoudt ze contacten met organisaties van bijenhouders in buurlanden. De NBV vertegenwoordigt ons land bij Apimondia, de internationale Federatie van Bijenteeltverenigingen. 

Bijen houden is een fascinerende hobby

Het houden van bijen speelt zich in ons land voornamelijk in de hobbysfeer af en wordt beoefend door mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur in het algemeen en in de wereld van bloemen en insecten in het bijzonder. Het leren kennen van en het omgaan met het geheimzinnige bijenvolk heeft daarin zijn speciale aantrekkingskracht.
Sommige imkers beperken zich tot het houden van enkele bijenvolken, anderen hebben vijfentwintig en meer volken en verlenen daarmee vaak betaalde bestuivingsdiensten aan land- en tuinbouw. Voor een enkeling wordt bijenhouden een beroep.

Leden

De NBV vertegenwoordigt met ruim zevenduizend leden het merendeel van de bijenhouders in ons land.
De communicatie met de leden en andere bijenhouders verloopt niet alleen rechtstreeks via deze website, maar ook via het tijdschrift Bijenhouden (6 keer per jaar) en de digitale nieuwsbrief Imkernieuws (minimaal 11 keer per jaar). Leden ontvangen tijdschrift en nieuwsbrief automatisch.
Daarnaast faciliteert de NBV het discussieplatform Bijenhouden.nl

Lees meer over het lidmaatschap

Secretariaat NBV

Het secretariaat van de NBV is gevestigd in het Bijenhuis,
Grintweg 273
6704 AP Wageningen.
Bereikbaar:
werkdagen 9.00 - 16.00 uur
tel: 0317-422 422
secretariaat@bijenhouders.nl

NL07 INGB 0000 8468 01
of
IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Inschrijving KvK: 09160050
RSIN: 816186911
De NBV is vrijgesteld van BTW.
Lidmaatschap

Lidmaatschap

De NBV behartigt de belangen van alle imkers in het land. Sluit u aan!
BIJENhouden

BIJENhouden

Leden ontvangen 6 keer per jaar het blad BIJENhouden met achtergrondverhalen, interviews, imkerpraktijk en verenigingsnieuws.

BijenBlog

BijenBlog
Volg de onwikkelingen.
Laat u verrassen.